Istorija bolesti

Prvi kontakt pacijenta sa lekarom započinje detaljnim i sveobuhvatnim razgovorom koji mora posedovati sve bitne aspekte bolesnikovog trenutnog stanja, pri čemu lekar mora uzeti i detaljne podatke o pacijentovim prethodnim i udruženim oboljenjima kao i o eventualnim prethodnim operacijama. Razgovor je prvi i možda najbitniji korak u cilju uspostavljanja poverenja između bolesnika i lekara, što predstavlja možda i najvažniji faktor u uspešnom lečenju samog bolesnika. Dužina trajanja, intezitet i konstantnost simtpoma predstavljaju jako bitne infromacije koje lekara lako mogu navesti na pravi put diagnostike. Iskustvo kao i znanje lekara veoma često neobjašnjive, rekte, nespecifične i simptome vezane za sasvim neke druge organe može direktno povezati sa oboljenjima gornjeg digestivnog sistema. Tek nakon uzimanja detaljnih podataka o simptomatologiji pacijenta, može se formirati početno mišljenje, odnosno postaviti takozvana diferencijalna ili uputna dijagnoza. Upravo na bazi razgovora formira se i plan dijagnostike, koji mora biti ciljan, usmeren, i ne sme da se pretvori u “dijagnostičko” lutanje, odnosno izvođenje velikog broja pregleda i analiza bez jasnog plana i svrsishodnosti.

Kod oboljenja gornjeg digestivnog trakta, lekar mora i da obrati pažnju da nekada simptomi sami po sebi imaju i ograničen značaj pri postavljanju dijagnoze. Dakle, simptomatologija i klinička slika pružaju samo put kojim dijagnostika i lečenje treba da se kreću, ali nikada ne mogu biti i dovoljni za postavljanje definitivne dijagnoze i posebno terapije. Izuzetak predstavlja određivanje “empirijske” terapije kod sumnje na gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB). Ovim pristupom lekar kod sumnje na GERB, kod bolesnika sa gorušicom prepisuje uzimanje posebnih lekova koji smanjuju lučenje kiseline iz želuca (inhibitori protonske pumpe, IPP). Na osnovu terapijskog odgovora na ove lekove, lekar može posumnjati o kakvom se poremećaju radi, te potom nastaviti lečenje ili pristupiti daljoj dijagnostici.

Detaljnije o tegobama izazvanim oboljenjima gornjeg digestivnog trakta pročitajte u rubrici simptomi.