Dobrodošli u Reflux centar

PRVI PRIVATNI VISOKO SPECIJALIZOVANI CENTAR ZA PREVENCIJU, DIJAGNOSTIKU I LEČENJE BENIGNIH OBOLJENJA GORNJEG DIGESTIVNOG SISTEMA.

Osnovnim institucionalnim vrednostima REFLUKS CENTAR obezbeđuje savremenu visoko specijalizovanu dijagnostiku, savete o načinu ishrane i života, kao i pravilnu medikamentoznu terapiju odnosno minimalno invazivno, laparoskopsko, hirurško lečenje. REFLUKS CENTAR nudi potpuno idividualan pristup kod benignih oboljenja gornjeg digestivnog sistema, promovišući adekvatnu prevenciju na osnovu kvaliteta pružanja usluga. Osnovne vrednosti REFLUKS CENTRA predstavljaju savremeno shvatanje problematike i izražena profesionalnost u lečenju.

CILJEVI REFLUKS CENTRA SU SPROVODJENJE ADEKVATNE DIJAGNOSTIKE, DETALJNO INFORMISANJE BOLESNIKA I PRAVILNO NAJSAVREMENIJE LEČENJE.

Povezanost sa vodećim svetskim centrima koja se bave oboljenjima jednjaka i želuca omogućava nam kontinuiranu razmenu informacija i iskustava. REFLUKS CENTAR teži edukaciji stručne i šire javnosti o prevenciji i najadekvatnijem lečenju, unapređujući svest pojedinca o zdravlju uopšte.

 

 

IMATE PITANJA?
Ukoliko imate više pitanja kontaktirajte nas putem email adrese:
info@refluxcentar.com

REFLUX CENTAR BEOGRAD