O nama

Prof. dr sc. med. dr Aleksandar P. Simić, specijalista opšte hirurgije

2014. Vanredni profesor na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2010. Načelnik Odeljenja za endoskopiju i funkcionalnu dijagnostiku, Centar za hirurgiju jednjaka i želuca, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije.
2007. Doktor medicinskih nauka. Doktorska disertacija: „Procena efikasnosti antirefluksnih hirurških procedura kod bolesnika sa poremećajem donjeg ezofagealnog sfinktera” Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu.
1998. Magistar medicinskih nauka. Magistarski rad: “Značaj duodenogastričnog refluksa kod bolesnika sa erozivnim ezofagitisom” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
1996. Specijalista hirurg. Centar za hirurgiju jednjaka i želuca, Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.
1992 – 1996. Specijalizacija iz opšte hirurgije. Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.
1984 – 1990. Doktor medicine. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.
Osnovno i srednje obrazovanje u Beogradu, OŠ “Radoje Domanović” i X Beogradska gimnazija.

Dr Aleksandar Simić – Usavršavanja – Članstvo – Nagrade – Publikacije Publikacije

Ass. dr sc. med. dr Ognjan M. Skrobić, specijalista opšte hirurgije

2016. Doktor medicinski nauka. Doctoral Dissertation on English Language: Significance of Nissen Fundoplication after Radiofrequency Ablation for Patients with Barrett’s Esophagus. School of Medicine, University of Belgrade.
2014. Klinički asistent na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2010. Magistar medicinskih nauka. Magistarski rad: “Značaj simptomatologije u evaluaciji dijagnostike i lečenja bolesnika sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
2010. Specijalista hirurg. Centar za hirurgiju jednjaka i želuca, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije.
2005 – 2010. Specijalizacija iz opšte hirurgije. Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije.
1997 – 2003. Doktor medicine. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Dr Ognjan Skrobić – Usavršavanja – Članstvo – Nagrade – Publikacije Publikacije

Izabrane stručne publikacije


Leksikon pojmova


Rečnik stručnih izraza i pojmova

Saveti za bolesnike


IMATE PITANJA?
Ukoliko imate više pitanja kontaktirajte nas putem email adrese:
info@refluxcentar.com

 Knjige

 

Istorija hirurgije
Istorija hirurgije
Picture20
Barrett-ov jednjak
Motilitet Digestivnog Sistema
Motilitet Jednjaka
DGR
Duodenalni Refluks

Medjunarodne publikacije

Surgical Endosc 2016
Picture8
JOGS 2014
WJEM Caustics
WJES 2015
Picture9
European Surg 2015
Picture10
European Surg 2015
Picture11
JOGS 2010
Picture12
European Surg 2013

Domaće publikacije

Picture14
Acta Chir Iug
Picture15
Acta Chir Iug
Picture17
Acta Chir Iug
Picture19
Acta Chir Iug