Oboljenja

3d rendered illustration of the male stomach - cancer

„Bolest ne dolazi odjednom, nego je posledica dugog niza mnogih neznatnih grešaka protiv sopstvenog zdravlja, koje se nadovezuju jedna na drugu sve dok se ne svale na glavu grešnika.“

Hipokrat (460 – око 370 p.n.e. )

Bolest je stara koliko i život, jer je bolest deo života, ili život u promenjenim uslovima, kako je to govorio slavni Virchow. Bolest se danas definiše kao štetan poremećaj normalnog strukturalnog i funkcionalnog stanja organizma. Iako granica između bolesti i zdravlja često nije jasno vidljiva, normalno stanje organizma mora biti u potpunosti shvaćeno u cilju prepoznavanja osobenosti same bolesti. I pored svih poznatih činjenica i dilema, postavlja se pitanje šta znamo o benignim oboljenjima gornjeg digestivnog sistema početkom XXI veka: veoma česta oboljenja, nedovoljno poznate etiopatogeneze, skoro savršene dijagnostike sa nejasnim i nedefinisanim vidovima lečenja. Dva najčešća a u isto vreme i najznačajnija benigna oboljenja jednjaka su gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) i ahalazija. Ova dva možemo ih slobodno nazvati specifična klinička entiteta, se nalaze na dijametralno suprotnim stranama palete patofiziološkog mehanizma benignih oboljenja gornjeg digestivnog sistema. Ahalazija se karakteriše spazmom DES-a, što dovodi do posledične disfagije i zastoja hrane i tečnosti u jednjaku. Suprotno ovome, GERB nastaje usled slabosti funkcionisanja DES-a. U ovom delu teksta, pored objašnjena različitih benignih oboljenja gornjeg digestivnog trakta, možete se i detaljno upoznati sa normalnom anatomijom gornjeg digestivnog trakta, kao i o osnovama fiziologije procesa gutanja i varenja hrane.