Tri grupe delatnosti

Dobro došli u Reflux Centar Beograd

U sklopu centra za digestivne bolesti

Vesalius

+381 11 361 2478

+381 11 361 2479

+381 11 361 2481

+381 11 361 2496

info@refluxcentar.com

Resavska 78 B, Beograd

 

PRVI PRIVATNI VISOKO SPECIJALIZOVANI CENTAR ZA PREVENCIJU, DIJAGNOSTIKU I

LEČENJE BENIGNIH OBOLJENJA GORNJEG DIGESTIVNOG SISTEMA.

Osnovnim institucionalnim vrednostima REFLUKS CENTAR obezbeđuje savremenu visoko specijalizovanu dijagnostiku, savete o načinu ishrane i života, kao i pravilnu medikamentoznu terapiju odnosno minimalno invazivno, laparoskopsko, hirurško lečenje. REFLUKS CENTAR nudi potpuno idividualan pristup kod benignih oboljenja gornjeg digestivnog sistema, promovišući adekvatnu prevenciju na osnovu kvaliteta pružanja usluga. Osnovne vrednosti REFLUKS CENTRA predstavljaju savremeno shvatanje problematike i izražena profesionalnost u lečenju.

Opširnije

Centar za digestivne bolesti

Prijatelji Reflux centra Beograd

Reflux Medical

Beč, Austrija

iaD

Porto Alegre, Brazil

Gedyt

Buenos Aires, Argentina