Specijalizovani centar za prevenciju, dijagnostiku i lečenje oboljenja gornjeg digestivnog sistema

Dobro došli u Reflux Centar Beograd

Prvi privatni regionalni visoko specijalizovani centar za oboljenja gornjeg digestivnog sistema

U sklopu Centra za digestivne bolesti Vesalius  

+381 11 361 2478
+381 11 361 2479
+381 11 361 2481
+381 69 220 2977
info@refluxcentar.com
Resavska 78 B, Beograd

Misija - Cilj - Vrednosti

Najsavremenija dijagnostika sa pravilnim i prilagođenim lečenjem

Adekvatna prevencija na osnovu kvaliteta pružanja usluga

Tim svetski priznatih stručnjaka sa višedecenijskim iskustvom 

Opširnije  

Oboljenja gornjeg digestivnog sistema

Prijatelji Reflux centra Beograd

Reflux Medical

Beč, Austrija

iaD

Porto Alegre, Brazil

Gedyt

Buenos Aires, Argentina