PRVI PRIVATNI VISOKO SPECIJALIZOVANI CENTAR ZA PREVENCIJU, DIJAGNOSTIKU I LEČENJE OBOLJENJA GORNJEG DIGESTIVNOG SISTEMA

Osnovni principi

Prevencija oboljenja na osnovu savremenih stavova, individualnog pristupa, profesionalnosti i kvaliteta lečenja

Institucionalne vrednosti

Savremena visoko specijalizovana dijagnostika, saveti o načinu ishrane, pravilna terapija, endoskopsko i minimalno invazivno hirurško lečenje

Ciljevi

Sprovodjenje adekvatne dijagnostike, detaljno informaisanje bolesnika najsavremenije lečenje

Medjunarodna saradnja

Stalna povezanost sa vodećim svetskim centrima omogućava nam kontinuiranu razmenu informacija i iskustava.

Lekari REFLUX CENTRA Beograd

Prof. dr Aleksandar P. Simić
hirurg

Doc. dr Aleksandar Lj. Sretenović
dečji hirurg

Ass. dr Ognjan M. Skrobić
hirurg

Dr Nenad Ivanović
Doktor medicine

Želim da pitam!