Dr Nenad Ivanović

Doktor medicine

2016 – Doktorske akademske studije –  Rekonstruktivna hirurgija, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu.

2016 – Specijalizacija – abdominalna hirurgija, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije. Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu.

2012 – Klinički lekar – Centar za hirurgiju jednjaka i želuca, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije.

2004 – 2010 – Doktor medicine – Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Srednje obrazovanje – Apatin, Gimnazija „Nikola Tesla“

Osnovno obrazovanje – Smederevska Palanka.

Članstvo u medjunarodnim profesionalnim udruženjima


Udruženje endoskopskih hirurga Srbije (UEHS)

Evropsko udruženje za endoskopsku hirurgiju (The European Association for Endoscopic Surgery – EAES)

Internacionalno udruženje za bolesti jednjaka (International Society for Disease of the Esophagus – ISDE)

Svetska organizacija za specijalizovane studije za bolesti jednjaka (World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus – OESO)

Stručne publikacije


  • 4 rada u časopisu indeksiranom u CC ili SCI
  • 5 radova indeksiranih u Medline-u i u stručnim časopisima i zbornicima kongresa.