Lečenje

„Jednu polovinu života čovek provede gubeći zdravlje, a drugu polovinu pokušavajući da ga vrati.“
Leonardo da Vinči (1452 – 1519)

Kada vam je postavljena dijagnoza, ili ste na lečenju u bolnici, suočeni ste sa brojnim nedooumicama ali i višestrukim izborima. Pojedine odluke koje ćete doneti su lake, ali sa druge strane neke će biti teške, na primer, da li i kada je neophodno da se podvrgnute hirurškom lečenju. Poglavlje o lečenju dizajnirano je za Vas, da Vas uputi u osnovne modalitete lečenja benignih oboljenja gornjeg digestivnog trakta i da Vam pomogne u donošenju dugoročnih ispravnih odluka.

Uz poverenje u Vašeg lekara, lečenje će biti lakše i efikasnije. Možda će Vam dobro poznavanje mogućnosti lečenja pomoći upravo da lekaru date pravilne i tačne odovore, da sami postavite adekvatna pitanja. Raščišćavanjem nedoumica vezanih za vaše oboljenje, kao i razumevanjem najadekvatnijih i najefikasnijih vidova vašeg lečenja lečenja, značajno će te pre svega da pomognete sebi ali i Vašem lekaru u uspešnom dugoročnom rešavanju Vaših problema.