Lečenje

„Jednu polovinu života čovek provede gubeći zdravlje, a drugu polovinu pokušavajući da ga vrati.“
Leonardo da Vinči (1452 – 1519)

Kada se postavi dijagnoza bolesnik je suočen sa brojnim nedoumicama ali nekada i višestrukim izborima. U donošenju dugoročnih ispravnih odluka neophodno je medjusobno poverenje između lekara i bolesnika. Pojedine odluke koje će biti donete su lake, ali sa druge strane neke će biti teške, na primer, da li i kada je neophodno da se bolesnik podvrgne hirurškom lečenju. Poznavanje mogućnosti lečenja može pomoći bolesniku pre svega u otklanjanju nedoumica vezanih za samo oboljenje, kao i razumevanjem najadekvatnijih i najefikasnijih dugoročnih vidova lečenja.