Ultrazvuk trbuha

Ultrazvučna dijgnostika trbuha (ehosonorafija trbuha) predstavlja neinvazivnu metodu koja ima za cilj prikazivanje struktura organa u trbušnoj duplji ultrazvučnim oslikavanjem intenziteta (eha) reflektovanog talasa sa granice dve površine odnosno dva tkiva koja su u kontaktu.

Kako se izvodi ultrazvučni pregled?

Ultrazvučni pregled trbuha se vrši upotrebom sondi koja se prislanja na telo bolesnika (iznad organa koji treba da se pregleda) i impulsno se pobuđuje sa nekoliko perioda ultrazvučnog talasa. Impuls se odbija od same površine kože i drugih tkiva i tako reflektovani talasi se vraćaju i mehanički pobuđuju sondu koja na svojim krajevima generiše električni napon koji se obrađuje i pojačava. Na monitoru dobijamo sliku jednog preseka ili sloja u telu, a pomeranjem sonde na telu pacijenta dobijamo više preseka-slojeva. Na ovaj način dobijamo sliku unutrašnjosti preseka pregledanog organa. U zavisnosti od položaja organa koji posmatramo postoje različite vrste sondi, odnosno za dublje lokalizovane u odnosu na plasiranu sondu na koži pacijenta koriste sonde sa manjom frekvencijom, dok se one sa većom frekvencijom koriste za površno lokalizovane strukture.

Šta se sve može videti tokom ultrazvučnog pregleda?

Klasičan ultrazvučni pregled trbuha pruža detaljan uvid u veličinu i strukturu parenhimatoznih organa: jetre, slezine, pankreasa, žučnog sistema (žučne kese i žučnih puteva), bubrega, nadbubrežnih žlezde. Ovom metodom se takodje mogu jasno vizuelizovati trbušni deo aorte, kao i mokraćna bešika i prostata kod muškarca. Ultrazvučnim pregledom trbuha moguće je izmeriti veličinu trbušnih organa, proceniti kakva je njihova gradja i struktura, i da li u njima ima eventualnog patološkog sadržaja.

Sa druge strane, ultrazvuk trbuha je ograničenih mogućnosti u dijagnostici oboljenja šupljih organa digestivnog sistema (želudac, dvanestopalačno, tanko i debelo crevo) prevshodno zbog prisustva vazduha i sadržaja u njima. Za pregled ovih organa najbolje su endoskopske metode.

Koje su prednosti ultrazvučnog pregleda?

U odnosu na druge dijagnostičke procedure oboljenja trbuha kao što su kompjuterizovana tomografija (CT / skener) odnosno magnetna rezonanca (MR), ultrazvučna dijagnostika je brža, jevtinija i jednostavnija, i s obzirom da ne koristi kao izvor energije jonizujuće zračenje potpuno neštetna dijagnostička procedura. Ultrazvučni pregled trbuha predstavlja neophodni inicijalni pregled u dijagnostici oboljenja trbušnih organa sa visokim stepenom senzitiviteta ali i manjom specifičnošću u odnosu na CT i MR, koje predstavljaju krajnji izbor za preciznu karakterizaciju i lokalizaciju inraabdominalnih patoloških promena.

Zahvaljujući jednostavnosti i neškodljivosti izvođenja pregleda, ultrazvuk predstavlja pouzdanu i efikasnu metodu u dijagnostikovanju ali i redovnom praćenju različitih oboljenja abdominalnih organa. U indikacionom području, ultrazvučnom dijagnostikom se sa visokim stepen senzitivnosti i specifičnosti mogu dijagnostikovati mnogobrojni patološki poremećaji u trbuhu.