Ognjan M. Skorbić

Ass. Univ. dr sc. med. dr Ognjan M. Skrobić, specijalista opšte hirurgije

Ognjan-Skorbic

2016. Doktor medicinski nauka. Doctoral Dissertation on English Language: Significance of Nissen Fundoplication after Radiofrequency Ablation for Patients with Barrett’s Esophagus. School of Medicine, University of Belgrade.

2014. Klinički asistent na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

2010. Magistar medicinskih nauka. Magistarski rad: “Značaj simptomatologije u evaluaciji dijagnostike i lečenja bolesnika sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

2010. Specijalista hirurg. Centar za hirurgiju jednjaka i želuca, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije.

2005 – 2010. Specijalizacija iz opšte hirurgije. Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije.

1997 – 2003. Doktor medicine. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Stručna usavršavanja u inostranstvu


2014. Odeljenje za opštu hirurgiju, policlinico San Donato Milanse, Univerzitet u Milanu, Italija. Načelnik Prof. dr Luigi Bonavina. Dvomesečni studijski boravak.

2011. Kurs “Advanced minimally invasive abdominal surgery”. Odeljenje abdominalne hirurgije. Lahey Clinic, Boston, Masačusets, SAD. Prof. dr Peter Marcello.

2011. Postdiplomski kurs “Esophageal stenting”, ELLA CS, Hradec Kralovy. Republika Češka.

Nagrade i stipendije


2011. Dobitnik Nagrade Časopisa za gastrointestinalnu hirurgiju (Journal of Gastrointestinal Surgery) za najbolji rad u 2010. godini. Recipient of the 2010 Journal of Gastrointestinal Surgery (JOGS) Best Article Award.

Članstvo u medjunarodnim profesionalnim udruženjima


– Internacionalno udruženje za bolesti jednjaka (International Society for Disease of the Esophagus – ISDE)

– Evropsko udruženje ezofagologa (European Society of Esophagology – ESE)

– Svetska organizacija za specijalizovane studije za bolesti jednjaka (World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus – OESO)

Stručne publikacije


– 10 radova u časopisu indeksiranom u CC ili SCI

– 15 radova indeksiranih u Medline-u i 5 radova u celosti u stručnim časopisima i zbornicima kongresa.

– 25 radova kao izvodi u zbornicima medjunarodnog skupa i 30 u zbornicima nacionalnih skupova.

– Dva predavanja po pozivu na svetskim medjunarodnim stručnim sastancima

– Preko 80 stručnih i naučnih publikacija.


Medjunarodne publikacije


Domaće publikacije