Lečenje ahalazije

Deo leka nalazi se u želji da se izlečimo.“
Lucije Eneja Seneka (4 g.p.n.e – 65 g.)

Lečenje ahalazije zasniva se na simptomatskoj terapiji, sa nemogućnošću korekcije osnovnog neuromišićnog oboljenja. Cilj lečenja bolesnika sa ahalazijom je da oslobodi funkcionalnu opstrukciju završnog dela jednjaka, čime se poboljšava njegovo ukupno pražnjenje, i omogućava nesmetan prolazak hrane i tečnosti iz jednjaka u želudac. Hirurško lečenje sprovođenjem Heller-ove miotomije sa parcijalnom fundoplikacijom po Dor-u danas predstavlja najefektniji vid lečenja ahalazije. Uvođenjem laparoskopskog pristupa, značajno je smanjen stepen morbiditeta i mortaliteta uzrokovan hirurškom procedurom, stvarajući na taj način laparoskopsku miotomiju procedurom izbora u lečenju bolesnika sa ahalazijom. 

Konzervativno lečenje

Konzervativno lečenje ahalazije danas podrazumeva korišćenje medikamenata kao i dve endoskopske (dilatatcija može biti i radiološka) procedure: injekciju toksina botulinuma i balon dilataciju.

Lekovi

Medikamenti koji opuštaju glatku muskulaturu i smanjuju pritisak na nivou DES-a kao što su nitrati i blokatori kalcijumskih kanala se mogu koristiti u lečenju ahalazije. Nepotpuna absorpcija ovih lekova kao i sekundarno slabo pražnjenje jednjaka su velika ograničenja ove terapije tako da se preporučuje njihova sublingvalna (ispod jezika) primena. Korisnost medikamentozne terapije je ograničena na smanjenje simptoma dok se ne steknu uslovi za primenu efektivnije terapije, ili kod onih bolesnika koji se smatraju kao suviše slabi ili imaju veliki broj pratećih oboljenja da bi bili podvrgnuti invazivnijoj terapiji.

Botoks

Botulinum toksin tip A, je neurotoksin dobijen iz Klostridijum botulinuma sposoban je da ireverzibilno inhibira sekreciju acetilholina i na taj način opusti stegnut donji ezofagealni sfikter (DES). Botoks se ubrizgava u DES kroz fleksibilni endoskop.  Injekcija botoksa inicijalno je efikasna kod 70 % pacijenata ali 50 % njih ponovo razvije simptome u prvih 6 meseci. Ponovno davanje je moguće, ali se njena efikasnost značajno smanjuje. Drugi problem sa ovom terapijom je da injekcija može uzrokovati intenzivnu zapaljensku reakciju sa posledičnom fibrozom. Primena botoksa danas je indikovana za pacijente koji ne žele ili one koji se smatraju nesposobnim da budu podvrgnuti invazivnijim procedurama.

Balon dilatacija

Najstariji tretman ahalazije je mehanička dilatacija DES-a, čime se u suštini postiže cepanje mišićnih vlakana DES-a što dovodi do opuštanja DES-a. Rentgenskom ili endoskopskom kontrolom, baloni (najmanje 30 mm u dijametru) se plasiraju kroz DES i naduvaju 1 do 3 minuta, cepajući na taj način vlakna DES-a.

Dilatacija se vrši postepenim pristupom korišćenjem većih serijski balona (do 40 mm). Balon dilatacijom stepen adekvatnog odgovora iznosi 60-80 %, pri čemu kod 70 % pacijenata dolazi do značajnog smanjenja simptoma disfagije nakon jedne godine. Ponovna dilatacija je često indikovana, ali njena efikasnost opada nakon dve sesije. Pacijenti sa slabim rezultatima nakon inicijalne dilatacije ili ranim povratkom simptoma imaju značajno slabiji odgovor na kasnije dilatacije. Dokazano je da je uspešnost dilatacije kod mladjih bolesnika značajno manja nego kod starijih, jer njihovo tkivo ima veći stepen rastegljivosti i jednostavno se isteže ali ne i cepa tokom dilatacije. Prisustvo hijatus hernije, značajna dilatacija jednjaka (> 7 mm), ili epifrenični divertikulum povećavaju rizik od perforacije, i prisustvo ovih faktora je relativna kontraindikacija za balon dilataciju. Mogućnost perforacije srazmerno se povećava sa veličinom dijametra balona, tako da incidenca perforacije kod ove procedure u najeminentnijim svetskim centrima iznosi do 4 %.

Tip lečenja

Uspešnost

Stepen preporuke

Lekovi

U ranoj fazi pre definitivnog rešenja ili kod bolesnika koji nisu za druge vrste lečenja

veoma

jak

Botoks

Samo za bolesnike koji nisu za efektivnije vidove lečenja

veoma

jak

Balon

dilatacija

Najveći rizik od komplikacija. Samo za bolesnike koji su kontraindikovani ili odbijaju hirurgiju

veoma

jak

Hirurgija

Laparoskopska miotomija sa parcijalnom fundoplikacijom – primarni vid lečenja

veoma

jak

Nastavite sa čitanjem o ahalaziji

 

Lečenje ahalazije