Hirurgija kamenja u žučnoj kesi

Operacija kamena u zucnoj kesi

Holecistektomija predstavlja hirurško uklanjanje cele žučne kese. Operacija se izvodi u cilju odstranjivanja oštećene ili obolele žučne kese prouzrokovane infekcijom ili zapaljenjem i posledičnim postojanjem polipa odnosno kalkuloze žučne kese (kamenja u žučnoj kesi). Postoje dva tipa operativnog odstranjivanja žučne kese, klasična, otvorena hirurgija kao i laparoskopska, odnosno hirurgija kroz «ključaonicu». Dominantan vid lečenja je laparoskopski pristup, dok se otvorena metoda koristi samo u slučajevima težih komplikacija.

Laparoskopska holecistektomija

U laparoskopskoj hirurgiji, koriste se instrumenti koji se zovu troakari da bi se napravila četri manja otvora na trbuhu. Potom se u trbuh ubrizgava ugljen dioksid CO2 kroz otvor na pupku. Laparoskop (kamera) se uvodi kroz jedan od otvora na trbuhu, a slika sa ove kamere je uvećavajuća i prenosi se na monitor. Kroz ostale tri rupe uvode se hirurški instrumenti koji se koriste za pridržavanje žučne kese i presecanje i klipsovanje atrerije za žučnu kesu, i žučnog voda koji žučnu kesu povezuje za glavnim žučnim vodom. Žučna kesa se potom odstranjuje kroz jedan od otvora. Pažljivo se pregleda mesto hirurškog rada radi kontole eventualnog krvarenja.

Tokom operacije u žučni put se može ubrizgati kontrastno sredstvo radi eventualnog otkrivanja zaostalog kamenja u žučnim putevima. Pre nego što se kamera izvadi ceo trbuh se pregleda i u mesto gde se nalazila žučna kesa se postavi manji dren kako bi kontrolisao sadržaj iz trbuha. Potom se sa samo nekoliko šavova ušiju otvori na koži. Sama operativna procedura kod nekomplikovanih slučajeva obično traje između 30 i 60  minuta.

Konverzija

Konverzija ili prelazak iz laparoskopske u otvoreni tip hirurgije se može desiti u sledećim situacijama:

 • ukoliko postoji dosta priraslica u trbuhu od prethodnih operacija
 • ukoliko je žučna kesa veoma zapaljena
 • ako postoji kamen koji blokira žučni vod i ne može da se odstrani
 • ukoliko ne mogu da se dovoljno dobro vizuelizuju strukture u trbuhu.

Komplikacije

 • zaostalo kamenje u žučnim vodovima
 • prosipanje kamenja u trbuh
 • krvarenje
 • infekcija operativne rane
 • povreda žučnog voda ili drugih bliskih struktura
 • nepoželjne reakcije na opštu anesteziju
 • infekcija urinarnog ili respiratornog traktaž
 • tromboza dubokih vena i/ili plućna embolija

Postoperativni oporavak

Nakon operacije većina bolesnika ima nazogastričnu sondu koja pomaže izbacivanje tečnosti i kiseline iz želuca. Unos hrane i tečnosti se započinje prvog postoperativnog, tako što se prvo koristi lagana kašasta hrana, da bi se ubrzo  prešlo na regularnu ishranu. Prosečno vreme boravka u bolnici nakon klasične holecistektomije iznosi od 3 do 6 dana, dok nakon laparoskopske holecistektomije boravak u bolniciiznosi manje od 48 sati.

Oporavak nakon laparoskopske holecistektomije traje od par dana do oko 3 nedelje. Može se osećati bol u predelu hirurških ranica, ali isti prolazi u potpunosti već nakon par dana.  U početku pojdeini pacijenti mogu osećati  otežano varenje hrane, posebno one  bogate mastima,zbog čega se preporučuje specijalno dizajnirana ishrana.

Konsultacija hirurga nakon operacije

Po dolsku kući pacijenti moraju da i dalje prate svoj oporavak narednih nedelju dana. Ukoliko se dogodi bilo šta pomenutog neophodno je kontaktirati hirurga:

 • znaci infekcije, uključujući groznicu i jezu
 • crvenilo, otok, pojačavajući bol, krvarenje ili sekrecija na mestu ranica
 • kašalj, subjektivni osećaj nedostatka vazduha, bolovi u grudima
  pojačani bolovi u trbuhu
 • krv u stolici
 • mučnina i povraćanje koje se ne možete kontrolisati lekovima a koji perzistiraju više od dva dana nakon otpusta iz bolnice
 • bolovi ili peckanje prilikom mokrenja, pojačana urgencija za mokrenjem ili krv u urinu
 • bol ili otok u stopalu, listu ili nogama

Objavljeno: 28/03/2018 Ažurirano: 31/07/2020

Napisao:

Specijalista opšte hirugije

Objavio:
Reflux Centar
Centar za oboljenja gornjeg digestivnog sistema

Često postavljena pitanja

Kada se otkrije prisustvo kamenja u žučnoj kesi, nezavisno da li su prisutni simptomi ili ne, savetuje se hirurško lečenje, odnosno laparoskopska holecistektmija kao metoda izbora. Kamenje ne može nestati a može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Najčešće komplikacije su nastanak po život opasnog pankreatitisa (zapaljenja gušterače), naročito kod kamenja manjeg od 2 cm, stvaranja gnojnih kolekcija (sepsa) i pucanja žučne kese. Kod kalkuloze žučne kese bez obzia na simptomatologiju se generalno uvek, u skladu sa opštim stanjem i prisustvom drugih značajnijh bolesti, preporučuje operativno lečenje.