Gastroezofagealna refluksna bolest

„Gorušica je opomena od Boga, zbog nametanja morala želucu“

Viktor Igo (1802-1885)

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) se definiše kao stanje koje nastaje kada refluks želudačnog sadržaja u jednjak (gastroezofagealni refluks – GER) uzrokuje zabrinjavajuće simptome i/ili komplikacije. GERB se takođe može definisati i kao nemogućnost normalne antirefluksne barijere da zaštiti distalni jednjak od patološkog GER-a, kiselinski ili acidni refluks, usled učestalih refluksnih epizoda dužeg trajanja.

Svi bolesnici sa GERB-om se mogu klasifikovati u tri velike grupe u zavisnosti od mehanizma nastanka:

  • Ne-erozivna refluksna bolest (NERB) – bez endoskopski vidljivog oštećenje sluzokože jednjaka
  • Erozivna refluksna bolest – endoskopski vidljivo oštećenje sluzokože jednjaka u vidu refluksnog ezofagitisa ili peptičnih stenoza
  • Barrett-ov jednjak – postojanje metaplastične ili displastične sluzokože na završnom delu jednjaka.

Posebnu grupu koja može postojati u okviru tri predhodne predstavljaju bolesnici sa faringo-laringealni refluksom ili ekstraezofagealnim refluksom u vidu plućnih, faringealnih ili laringealnih oboljenja.

Kao najteža posledica hroničnog GERB-a iz Barrett-ovog jednjaka može nastati karcinom jednjaka.

Gerb
Gerb

Simić AP, Skrobić OM, et al. Can different subsets of ineffective esophageal motility influence the outcome of Nissen fundoplication? Journal of Gastrointestinal Surgery 2014.

Učestalost

GERB danas predstavlja jedno od najčešćih oboljenja čovečanstva i najčešće oboljenje gornjeg digestivnog trakta. U zapadnom svetu oko 22 % osoba oseća gorušicu najmanje jednom mesečno, dok oko 16 % ima mesečni osećaj i regurgitacije. Kod 5% stanovništva ovo stanje značajno remeti kvalitet života i može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Jedno od najčešćih oboljenja savremenog čoveka i najčešće oboljenje gornjeg digestivnog sistema

Endoskopski vidljivo zapaljenje sluzokože jednjaka (refluksni ezofagitis) postoji kod oko 10 % pacijenata sa GERB-om. Incidenca GERB-a sa komplikacijama dramatično raste nakon 40-te g. života, i 3 x je češća kod muškaraca.

Raspon prevalence GERB-a varira, od 30 % u SAD i 15 % u Evropi, do ispod 10 % u Aziji. U Evropi oko 20 miliona ljudi boluje od GERB-a, pri čemu se godišnje samo na njihovo lečenje potroši oko 8 milijardi €.

Prevalenca gerb a u svetu
Prevalenca gerb a u svetu

Uzroci

Na mestu gde se jednjak nastavlja u želudac nalazi se kružni mišićni prsten koji se naziva donji ezofagealni sfinkter (DES), čija je uloga da se tokom gutanja opusti i omogući hrani da uđe u želudac, ali i da spreči vraćanje želudačnog sadržaja u jednjak. Vremenom DES postaje slabiji i češće se opušta, dozvoljavajući želudačnom sadržaju da se vrati u jednjak.

Gastro ezofagealna reluksna bolest
Gastro-ezofagealna refluksna bolest – GERB

Ako postoji slabost vezivnog tkiva dijafragme vremenom može nastati hijatusa hernija, što dodatno omogućava češći refluks. Inicijalni momenat u nastanku GERB-a predstavlja povećanje učestalosti refluksa i opuštanja DES-a, što može dovesti do pojave ne-erozivnog ezofagitisa (NERB), zapaljenja jednjaka bez oštećenja sluzokože, koji utiče na smanjenje dužine i pritiska DES-a usled kiselinom uzrokovane kontrakcije mišića jednjaka i pojave hijatus hernije.

Osnovni uzrok za nastanak GERB-a je postojanje želudačne kile i nefunkcionalnost donjeg ezofagealnog sfinktera

Vremenom hijatus hernija dovodi do uvećanja dijafragamalnog otvora jednjaka i usporenijeg pražnjenja jednjaka i želuca što utiče na nastanak dodatnih mehanizama koji još više pojačavaju GER i dovode do pojave erozivnog ezofagitisa, zapaljenja jednjaka sa oštećenjem sluzokože, a zatim i težih komplikacija.

Simptomi

Fiziološki refluks uglavnom se javlja nakon jela, kratkog je trajanja, ne stvara ozbiljnije simptome i izuzetno retko se javlja tokom sna. Sa druge strane patološki refluks je povezan sa simptomima i/ili oštećenjem sluzokože završnog dela jednjaka. Klinička slika GERB-a obuhvata tipične i atipične simptome kao i komplikacije, stvarajući veoma širok spektar.

Gerb klinicka slika
Klinička slika GERB-a

Najznačjaniji i najčešći simptomi:

  • Gorušica, – osećaj pečenja u želucu i iza grudne kosti, i može se povremeno širiti u ždrelo ili usnu duplju dovodeći do pojave kiselog ukusa u ustima. Gorušica se češće javlja nakon obroka, noću, prilikom ležanja ili savijanja.
  • Regurgitacija – nevoljno vraćanje hrane ili tečnosti iz želuca u jednjak)
  • Dispepsija – osećaj nelagodnosti ili bolova u predelu gornjeg dela trbuha.
  • Otežano / bolno gutanje – najčešće se javljaju kod postojanja komplikacija GERB-a (peptične stenoze).
  • Respiratorni simptomi – Refluks želudačnog sadržaja u ždrelo može uzrokovati promuklost, suv kašalj, osećaj knedle u grlu ili dovesti ulaska kiseline u pluća (aspiracija) i posledičnog zapaljenja pluća.

Gorušica i spontano vraćanje hrane iz želuca predstavljaju glavne simptome gastro-ezofagealne refluksne bolesti

Kvalitet života kod bolesnika sa GERB-om je izrazito smanjen i čak manje kvalitetan nego kod bolesnika sa artritisom, infarktom miokarada, oslabljenim radom srca ili hipertenzijom.

SIMPTOMI GERB-A
Gorušica
Regurgitacija hrane/tečnosti, ukus kiseline u grlu
Bol u grudima
Otežano gutanje (disfagija)
Bolno gutanje (odinofagija)
Stalna promuklost (laryngitis)
Hronični nadražajni kašalj, novootkrivena astma, ili astma samo noću
Bolovi u predelu želuca (bol u gornjim partijama trbuha)
Osećaj „knedle“ u grlu
Pogoršanje bolesti zuba
Česte infekcije pluća (pneumonija)
Hronični sinuzitis
Buđenje sa osećajem davljenja

Ukoliko se izrazita gorušica javlja dva ili više puta nedeljno, pojava učestalih regurgitacija a posebno otežanog gutanja mogu ukazivati na ozbiljniji problem, kada bi trebalo odmah konsultovati specijalistu za oboljenja gornjeg digestivnog sistema, u cilju sprovođenja adekvatne dijagnostike i lečenja:

ALARMANTNI SIMPTOMI GERB-A
Otežano ili bolno gutanje
Neobjašnjivi gubitak telesne težine
Bol u grudima
Gušenje
Krvarenje (povraćanje krvi ili pojava crne stolice)

GERB danas predstavlja jedan od vodećih medicinskih problema, prevashodno zbog porasta njene učestalosti, uticaja na kvalitet života ali i mogućnosti nastanka karcinoma jednjaka.

Uopšteno posmatrano GERB predstavlja veoma čest problem modernog čoveka, potencijalno može dovesti do ozbiljnih komplikacija koje mogu ugrožavati život, a troškovi koji uključuju prevenciju, dijagnostiku, i lečenje ako nisu sprovedeni na ispravan način vremenom postaju sve veći.

Vakil N et al. The Montreal Definition and Classification of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2006.

Često postavljena pitanja

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), kao najčešće oboljenje gornjeg digestivnog trakta, predstavlja skup zabrinjavajućih simptoma i/ili oštećenja uzrokovanih refluksom želudačnog sadržaja u jednjak. Preko 20% populacije bar jednom mesečno ima simptome GERB-a, dok kod oko 5% ovo stanje značajno remeti kvalitet života i može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Pored gorušice, odnosno osećaja pečenja iza grudne kosti, koja je načešći simptom GERB-a, pacijent može osećati regurgitaciju (nevoljno vraćanje hrane ili tečnosti iz želuca u jednjak), kao i otežano gutanje. Ova tri simptoma predstavljaju tipične simtpome GERB-a, a pored toga može biti prisutna i plejada drugih simptoma. Ukoliko se izrazita gorušica javlja dva ili više puta nedeljno, značajno remeti kvalitet života i neophodno je potražiti pomoć specijalizovanog lekara.

Gastroezofagealna refluksna bolest je pre svega hronična bolest koju karakteriše dugotrajno prisustvo simptoma. Kao takva primarno utiče na kvalitet života koji je značajno smanjen, ali nakon dužeg trajanja može dovesti do značajnih komplikacija.

Od najvažnijih komplikacija izdvajaju se prekancerozna stanja u vidu Barrett-ovog jednjaka koja mogu dovesti do pojave karcinoma jednjaka, kao i oštećenja pluća i disajnih organa. GERB se od početka mora shvatiti ozbiljno i započeti sa adekvatnim lečenjem na vreme. 

Lečenje GERB-a podrazumeva širok spektar mogućnosti, od promene životnih navika I ishrane preko primene medikamentozne terapije do hirurskog lečenja. Način i vrsta lečenja se prolagođavaju svakom pojedinačnom pacijentu.

Odluka o adekvatom individualnom načinu lečenja se donosi isključivo na osnovu sveukupnih anamnestičkih podataka i detaljne visokospecijalizovane dijagnostike. U slučaju postojanja anatomskih defekata, pre svega velikih želudačnih kila koje uzrokoju GERB, najadekvatniji način lečenja je laparoskopska hirurška procedura.

Objavljeno: 26/03/2018 Ažurirano: 29/07/2020

Napisao:

specijalista opšte hirugije

Objavio:
Reflux Centar
Centar za oboljenja gornjeg digestivnog sistema