Neželjeni efekti antirefluksne hirurgije

Svi dosadašnji pokušaji da se standardizuje antirefluksna hirurška intervencija koja će biti savršena u pogledu dugotrajne zaštite od patološkog refluksa, i s druge strane rasterećena bilo kakvih neželjenih efekata do sada nisu urodili plodom. Razvoj laparoskopske hirurgije i “floppy” (“labave”) modifikacije Nissen-ove fundoplikacije značajno su se približili idealu savršene antirefluksne hirurške intervencije.

Iako su rezultati hirurgije obično dobri, komplikacije se mogu javiti ali se većina njih tokom vremena spontano povlači:

  • otežano gutanje (oko 25% pacijenata),
  • osećaj nadutosti i gasova (30 % pacijenata)
  • dijareja usled nepažljive povrede nerava koji inervišu želudac i creva.

Otežano gutanje

Nakon laparoskopske fundopliacije očekivana je pojava blagog otežanog gutanja (disfagije) kod većine bolesnika u prvih 2 do 6 nedelja postoperativno. Otežano gutanje se javlja češće pri unosu čvrste i suve hrane. Pretpostavlja se da je ovaj simptom posledica otoka (edema) u samoj fundoplikaciji kao i inflamacije (zapaljenja) okolnih tkiva na mestu hirurškog rada. Upravo iz ovog razloga, kao što je navedeno u gornjem delu teksta, pacijetnima se nakon operacije savetuje uzimanje kašaste hrane u trajanju od minimum dve nedelje. Nakon ovog perioda problem sa otežanim gutanjem u najvećem procentu bolesnika sponatno prolazi.

Problem disfagije nakon fundoplikacije se smatra značajnim kada ovaj simptom traje više od tri meseca. Dugotrajna disfagija s ejavlja u oko 4 % bolesnika inakon operacije. U cilju procene osećaja otežanog gutanja kod ovih bolesnika je neophodno načiniti kompletnu dijagnostiku koja uključuje kontrastnu rendgengrafiju jednjaka i želuca, kao i endoskopiju gornjeg digestivnog trakta, sa ciljem da se ispitaju razlozi disfagije, koji mogu biti funkcionalni (češće), i anatomski.

  • Funkcionalna produžena postoperativna disfagija obično spontano prolazi i ne zahteva specifičnu terapiju, iako se kod ove grupe bolesnika mogu primeniti lekovi koji poboljšavaju pražnjenje jednjaka i želuca. Razlog ovakve  disfagije je najčešće posledica inicjalno izrazito oslabljene peristaltike jednjaka uzrokovane dugogodišnjom refluksnom bolešću.
  • Problem anatomski uzrokovane prolongirane postoperativne disfagije može se rešiti endoskopskim širenjem (dilatacijom) ezofagogastričnog spoja) ili značajno ređe reoperacijom.

Sindrom nadutosti

Sindrom nadutosti (gas bloat syndrome) Ovaj sindrom označava grupu simptoma za koje je predpostavljeno da se javljaju kao posledica nemogućnosti da se vazduh evakuiše retrogradno iz želuca u jednjak kroz načinjenu fundoplikaciju. Drugi razlog može biti i usporena peristaltika samog želuca.

Dominantna tegoba je nadimanje, ali mogu da se jave i rana sitost, laka mučnina, bol u gornjim partijama trbuha, flatulencija, nemogućnost podrigivanja i povraćanja. Nisu u potpunosti jasni razlozi nastanka ovih tegoba, ali se smatra da sledeći mehanizmi imaju ulogu u genezi simptoma:

  1. Slaba i nekompletna relaksacija novoformiranog ezofagogastričnog spoja
  2. Aerofagija (bolesnici sa GERB-om često jedu brzo i tada gutaju veliku količinu vazduha)
  3. Poremećaj receptivne relaksacije želuca
  4. Intraoperativna povreda vagusnog živca

Prema različitim studijama incidenca pojave sidroma nadimanja nakon laparoskopske fundoplikacije varira od 1% do čak 65%. Činjenica je da su ovi simptomi obično izraženi najviše u početnim mesecima nakon operacije, i da u prvih godinu dana značajno gube na intenzitetu i učestalosti. Najčešći simptom iz ove grupe je nadimanje, i prijavljue ga oko 50% bolesnika nakon fundoplikacije, sa smanjenjem učestalosti na 10%, 3 meseca nakon operacije.

Terapjske mere koje se mogu primeniti kod sindroma nadimanja obuhvataju: dijetalne mere sa ciljem izbegavanjem hrane koja nadima i gaziranih pića, preporuka da se sporo jede, prestanak pušenja i korištenje lekova koji poboljšavaju pražnjenje jednjaka i želuca (prokinetici).

Objavljeno: 19/04/2018 Ažurirano: 15/07/2020

Napisao:

specijalista opšte hirugije

Objavio:
Reflux Centar
Centar za oboljenja gornjeg digestivnog sistema