Hirurgija GERB-a i želudačnih kila

 

Operacija gerb a

Rieder E, Simić AP, Skrobić OM, et al. Alternative Therapies for GERD – a way to personalized anti-reflux surgery. Global Perspectives on Esophageal Diseases. Annals of the New York Academy of Sciences 2018; 1434 (1): 360-369.

Laparoskopska antirefluksna hirurgija

Razumevanje uzroka nastanka GERB-a, dovelo je do velikog iskoraka u definisanju GERB-a kao anatomskog poremećaja, čije definitvno lečenje u velikom broju slučajeva može biti samo hirurško. Hirurgija GERB-a i želudačnih kila ili stručno antirefluksna hirurgija (ARH), omogućava doživotnu anatomsku i fiziološku zaštitu jednjaka od štetnog delovanja želudačnog sadržaja, u isto vreme sprečavajući nastanak teških komplikacija.

Kao rezultat razumevanja gorušice i želudačnih kila i njenih posledica, laparoskopska ARH je postala jedna od najčešćih minimalno invazivnih hirurških procedura. Broj antirefluksnih operacija u svetu u XXI veku se utrostručio, pre svega jer se sprovodi u ranim fazama bolesti, kada još nisu nastale ozbiljne i životno ugrožavajuće komplikacije.

Pozicija pacijenta hirurgija
Pozicija za laparoskopsku antirefluksnu hiruršku proceduru

Faktori uspeha

Detaljna dijagnostika

Pre sprovođenja ARH neophodno je načiniti svu neophodnu strukturalnu i funkcionalnu dijagnostiku i potvrditi postojanje GERB-a. Od izrazitog je značaja postaviti tačnu korelaciju između simptomatologije i postojanja refluksnih epizoda. Najbolji kandidati za operaciju su oni koji imaju dobar odgovor na medikamentoznu terapiju.

Medikamentozna terapija

ARH je danas podjednako efektivana kao i konzervativno lečenje. Sa povećanjem efikasnosti i lakoćom uzimanja lekova, došlo se i do spoznaje o kvalitetu života bolesnika sa GERB-om kada nisu na medikamentoznoj terapiji. Sa druge strane nedostatci konzervativne terapije su da je ona prevoshodno vezana za kontrolu kiselinskog refluksa, i ne utiče na motorne poremećaje i ne-kiselinski refluks koji se nalazi u osnovi patofiziologije GERB-a. Od posebnog je značaja dokazana uloga alkalnih materija u nastanku prekanceroznih lezija kao što su metaplazija i displazija, kao i u porastu incidence adenokarcinoma distalnog jednjaka.

Minimalno invazivan pristup

Operaciju treba da izvodi iskusan specijalizovani hirurg za oboljenja gornjeg digestivnog sistema, jer je u protivnom stepen komplikacije neprihvatljivo visok.

Poboljšan kvalitet života, smanjen stepen komplikacija i postoperativnog bola, kratka hospitalizacija, brz oporavak, brzo vraćanje svakonevnim životnim i radnim aktivnostima predstavljaju osnove laparoskopske hirurgije.

Labava „floppy“ fundoplikacija

Ova hirurška tehnika značajno smanjuje postoperativne komplikacije pre svega otežano guutanje i nadutost, bez žrtvovanja efikasnosti kontrole GER-a. Većina operisanih bolesnika u stanju su normalno da podriguju sa smanjenom incidencom, uglavnom prolazne disfagije.

Sprečavanje komplikacija

Shvatanje prave prirode bolesti, kao i povećanje predostrožnosti u odnosu na teške komplikacije, predstavljaju jedan od osnovnih faktora u povećanju učestalosti sprovodjenja antirefluksnih procedura. Od izuzetnog je značaja uloga ARH u sprečavanju nastanka karcinoma jednjaka.

Doživotno rešavanje problema

Sve ove činjenice direktno ukazuju da postoji značajna potreba za kompletnom i dugoročnom kontrolom refluksa, bazirane na principu rekonstrukcije anatomije, koju je za sada jedino moguće obezbediti adekvatnom antirefluksnom hirurškom procedurom.

Nastavite sa čitanjem

  1. Indikacije za antirefluksnu hirurgiju

  2. Tehnika antirefluksne hirurgije

  3. Neželjeni efekti antirefluksne hirurgije

Objavljeno: 19/04/2018 Ažurirano: 15/07/2020

Napisao:

specijalista opšte hirugije

Objavio:
Reflux Centar
Centar za oboljenja gornjeg digestivnog sistema