Endoskopski želudačni balon za mršavljenje

Intragastrični balon (IB) predstavlja sredstvo za smanjenje TT kod osoba koje boluju od gojaznosti, i koji su isprobali stručne programe mršavljenja u vidu dijete i fizičke aktivnosti. Sistem IB je dizajniran za endoskopsko plasiranje tako da indukuje sitost. Posle šest meseci, bolesnici gube 3 X više TT u odnosu na dijete i vežbanja, sa prosekom nakon 6 meseci od oko 20 kg. ORBERA™ sistem predstavlja jedan od najkvalitetnijih IB sa 20 godina kliničkog iskustva i sa više od 300.000 procedura u preko 80 zemalja.

Koje su indikacije?

  • Sve osobe sa BMI većim od 27 kg/m2 (relativne).
  • Osobe sa BMI<35, kod kojih postoje komorbiditeti za čije je lečenje je neophodno smanjenje TT.
  • Osobe čiji je BMI>35 u programu za barijatrijsku hirurgiju ili koji odbijaju hirurško lečenje.
  • Kod osoba kod kojih je neophodno načiniti hiruršku intervenciju, najčešće u sklopu ortopedskih operacija povreda ili preloma.

Koje su kontraindikacije?

Kontraindikacije za IB su velike želudačne kile, teška zapaljenje jednjaka, ulkusi želuca i duodneuma, potencijalno krvareće lezije, inflamatorne bolesti digestivnog trakta, psihijatrijski poremećaji povezani sa nesaradljivošću i bolesti zavisnosti. IB se ne sme koristiti kod trudnica, ukoliko se planira trudnoća ili tokom dojenja.

Kako se izvodi procedura?

Želudačni balon je pričvršćen na specijalnom mehanizmu, i uz korišćenje endoskopa se postavlja na pravu poziciju u želucu. IB se napuni sa 400 do 700 ml fiziološkog rastvora, u zavisnosti od veličine želuca, da bi se specijalnim mehanizmom oslobodio i ostavio u želucu. Dizajn, material  i činjenica da je ispunjen tečnošću, omogućavaju IB da se nesmetano pomera unutar želuca. Procedura traje oko 20 min. i izvodi se u lokalnoj anesteziji ili analgosedaciji.

Uklanjanje balona se takođe vrši endoskopskim putem, posebno dizajniranim sistemom za vadjenje, u proseku nakon šest meseci.

Kako funkcioniše ORBERA™ intragastrični balon?

Intragastrični balon dovodi do redukcije telesne težine na sledeće načine:

  • Težina balona nadražava baroreceptore u želucu, što stimuliše centar za sitost u mozgu. Ovaj mehanizam je aktivan prva 3 meseca.
  • Želudačni balon dovodi do usporenog pražnjenja želuca čime utiče na rani osećaj sitosti.
  • Smanjenjem slobodne zapremine želuca nastaje rana sitosti jer bolesnici nemaju potrebu niti mogućnosti za unosom veće količine hrane.
  • Neprijatnost zbog prisustva balona prisutna je najčešće u prvih 36h, dovodeći do osećaja mučnine a retko povraćanja, što smanjuje nagon za uzimanjem hrane. Ne pridržavanjem dijete ove tegobe mogu da se ponove što ograničava preterano uzimanje hrane.
  • Utiče na hormonalni status, jer dolazi do porasta serumskih vrednosti grelina, hormona sitosti.

Koje su moguće komplikacije?

Komplikacije uključuju rizike vezano za endoskopsku proceduru, lekove i metode koji se koriste u okviru ove procedure, kao i toleranciju vašeg organizma na ugrađeno strano telo. Najčešće  komplikacije su osećaj nelagodnosti i bola u želucu, stalan osećaj mučnine i povraćanje, refluks želudačnog sadržaja, otežano varenje hrane, blokada hrane koja ulazi u stomak, kao i izduvavanje balona.

Pogledajte proceduru endoskopskog postavljanja intragastričnog balona

Nastavite sa čitanjem