Aleksandar P. Simić

Prof. Univ. dr sc. dr Aleksandar P. Simić, specijalista opšte hirurgije


2018. Zamenik šefa Katedre za hirurgiju i anesteziologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2015. Zamenik direktora Klinike za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Kliničkog centra Srbije

2014. Vanredni profesor na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

2010. Načelnik Odeljenja za endoskopiju i funkcionalnu dijagnostiku, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije.

2007. Doktor medicinskih nauka. Doktorska disertacija: „Procena efikasnosti antirefluksnih hirurških procedura kod bolesnika sa poremećajem donjeg ezofagealnog sfinktera” Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu.

1998. Magistar medicinskih nauka. Magistarski rad: “Značaj duodenogastričnog refluksa kod bolesnika sa erozivnim ezofagitisom” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

1996. Specijalista hirurg. Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.

1992 – 1996. Specijalizacija iz opšte hirurgije. Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.

1984 – 1990. Doktor medicine. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Osnovno i srednje obrazovanje u Beogradu, OŠ “Radoje Domanović” i X Beogradska gimnazija.

Stručna usavršavanja u inostranstvu


2011. Postdiplomski kurs „The Surgeon in the Management of Gastric and Esophageal Diseases“. The Society for Surgery of the Alimentary tract Maintenance of Certification Course. Chicago, Illionois, SAD.

2005. Kurs “Minimally invasive operating techniques in visceral surgery”, European Surgical Institute. Hamburg, Nemačka.

2001. Postdiplomski kurs “Esophageal function testing – what the GI surgeon needs to know”, American College of Surgeons. 87th Annual Clinical Congress. New Orleans, Louisiana, SAD.

2001. Studijski boravak. Odeljenje za hirurgiju gornjeg digestivnog trakta, Univerzitet Južna Kalifornija, Los Anđeles, SAD. Prof. dr Tom DeMeester. Svetska nagradna stipendija ISDE.

2000. Studijski boravak. Odeljenje abdominalne, vaskularne i torakalne hirurgije, Vinzenz Pallotti bolnica, Keln, Nemačka.

1988. Studentski studijski boravak. Odeljenje abdominalne i opšte hirurgije, Univerzitet Ilinois u Čikagu, SAD. Prof. dr Loyd M. Nyhus.

Nagrade i stipendije


2016. Počasni član Brazilskog udruženja digestivnih hirurga (Colegio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, CBCD), Sao Paolo, Brasil.

2011. Nagrada Časopisa za gastrointestinalnu hirurgiju (Journal of Gastrointestinal Surgery) za najbolji rad u 2010. godini. Recipient of the 2010 Journal of Gastrointestinal Surgery (JOGS) Best Article Award.

2009. Nagrada grada Beograda za medicinu za 2008. godinu.

2005. Počasni inostrani član Brazilskog udruženja hirurga (Honorario Estranero de Colegio Brasileiro de Cirurgioes, FCBC), Rio de Janeiro, Brasil.

2000. Svetska nagradna stipendija Medjunarodnog udruženja za bolesti jednjaka (International Society for Diseases of the Esophagus – ISDE), Tokio, Japan.

1999. Pobednik Konkursa Zadužbine Andrejević, sa sedištem u Beogradu, za najbolje magistarske radove.

1988. Univerzitetska nagrada grada Beograda iz oblasti medicine.

Članstvo u medjunarodnim profesionalnim udruženjima


2016. Brazilsko udruženje digestivnih hirurga (Colégio Barsileiro de Cirurgia Digestiva) – CBCD – počasni član

2010. Američko udruženje za hirurgiju alimentarnog trakta (Society for Surgery of the Alimentary Tract) – SSAT

2005. Brazilsko udruženje hirurga (Colégio Barsileiro de Cirurgiões) – FCBC – počasni član

2000. Evropsko udruženje ezofagologa (European Society of Esophagology) – ESE

2000. Svetska organizacija za specijalizovane studije za bolesti jednjaka (World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus) – OESO

1995. Internacionalno udruženje za bolesti jednjaka (International Society for Diseases of the Esophagus) – ISDE

Stručne publikacije


  • Pet monografija
  • 11 poglavlja u knjigama i udžbenicima
  • 18 radova u časopisu indeksiranom u CC ili SCI
  • 32 rada indeksiranih u Medline-u i 17 radova u celosti u stručnim časopisima i zbornicima kongresa.
  • 108 radova kao izvodi u zbornicima medjunarodnog skupa i 57 u zbornicima nacionalnih skupova.
  • 35 predavanja po pozivu na svetskim medjunarodnim stručnim sastancima
  • Preko 200 stručnih i naučnih publikacija.

Knjige


Predavanja na medjunarodnim stručnim sastancima


Medjunarodne publikacije


Domaće publikacije