Lečenje Barrett-ovog jednjaka

„Bez zdravlja život nije život, već samo stanje malaksalosti i patnje.“ François Rabelais (c. 1494 – 1553)

Od trenutka kada se postavi dijagnoza Barrett-ovog jednjaka (BJ) neophodno je započeti sa praćenjem i lečenjem ovog oboljenja. Lečenje bolesnika sa Barrett-ovim jednjakom se prevashodno svodi na otklanjanje uzroka nastanka (GERB-a) a potom i njegove direktne posledice (metaplastične / displastične) sluzokože. Bolesnici sa Barrett-ovim jednjakom obično imaju izražen GERB, te je lečenje BJ direktno povezano sa rešavanjem patološkog refluksa želudačnog sadržaja u jednjak. Od trenutka kada je bolesnik sa Barrett-ovim jednjakom lekovima ili antirefluksnom hirurgijom rešio problem GERB-a, i samim tim sprečio dalje zapaljensko oštećenje jednjaka, mora redovno da se prati, prevashodno izvođenjem planiranih endoskopskih pregleda.

Opšte smernice lečenja Barrett-ovog jednjaka:

  • Eliminsanje refluksnih simptoma, čime se smanjuje stepen zapaljenja i poboljšava tačnost endoskopskih rezultata (Barrett se nikada ne bioptira u fazi zapaljenja). Prva linija terapije je svakodnevna primena inhibitora protonske pumpe.  
  • Osobe sa intestinalnom metaplazijom, bez displazije trebaju biti podvrgnute endoskopiji svake 2 godine u cilju praćenja razvoja prekanceroznih promena, osim ako postoje druga stanja koja povećavaju rizik (dugački Barrett veći od 3 cm).
  • Ako se dijagnostikuje displastična promena, ovaj nalaz bi trebalo potvrditi od strane najmanje jednog ekspertskog patologa. Osobama sa ranim prekanceroznim promenama (displazija lakog stepena) savetuje se uklanjanje BJ radiofrekventnom endoskopskom ablacijom.
  • Kod osoba sa uznapredovalim prekanceroznim promenama (displazija visokog stepena)  dijagnozu treba potvrditi od strane eksperta i isključiti postojanje karcinoma. Ako je dijagnoza potvrđena, tretman obično uključuje kombinaciju EMR i RFA.
  • U slučaju pojave karcinoma na Barrett-ovom jednjaku prvi izbor u lečenju je ezofagektomija (radikalno hirurško uklanjanje jednjaka)

Strategija lečenja Barrett-ovog jednjaka

  • Otklanjanje uzroka – kontrola štetnog refluksa želudačnog sadržaja u jednjaka (medikamentozno ili hirurški) 
  • Otklanjanje posledice – zapaljenja same sluzokože jednjaka (ezofagiis) odnosno prisustva Barrett-ove sluzokože u završnom delu jednjaka.
  • Rano otkrivanje i prevencija karcinoma jednjaka

NASTAVITE SA ČITANJEM

  1. Eliminacija refluksa u lečenju Barrett-ovog jednjaka

  2. Radiofrekventna ablacija Barrett-ovog jednjaka