Eliminacija refluksa u lečenju Barrett-ovog jednjaka

Prvi prioritet u lečenju Barrett-ovog jednjaka predstavlja zaustavljanje oštećenja sluzokože jednjaka, što direktno podrazumeva eliminaciju kiselinskog refluksa. Eliminacija refluksa se može postoći komnbinacijom higijensko – dijetetskog režima sa medikamentoznom terapijom ili primenom antirefluksne hirurške procedure 

Higijensko-dijetetski režim

Većini pacijenata se savetuje da izbegavaju određene namirnice i ponašanja koja povećavaju rizik od refluksa želudačnog sadržaja u jednjak, identično kao kod bolesnika sa GERB-om. Hrana i tečnosti koje značajno mogu pogoršati refluks su: čokolada, kafa i čaj, pepermint, alcohol, duvan i masna hrana. Kiseli sokovi kao što je sok od pomorandže ili sok od paradajza takođe mogu pospešuju simptome. Gazirana pića takodje mogu predstavljati problem za neke ljude. Navike koje mogu pogoršati refluks uključuju konzumiranje obroka neposredno pre odlaska u krevet, ležanje ubrzo nakon obroka, i unos obimnih obroka.

Medikamentozna terapija

Grupa lekova zvana inhibitori protonske pumpe (IPP) predstavljaju za sada najadekvatniju medikamentoznu terapiju Barrett-ovog jednjaka. Dostupno je nekoliko vrsta ovih lekova: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol i esomeprazol, i svaki od njih je inicijalno prihvatljiv. Ipak, najkvalitetniji lekovi u lečenju Barertt-ovog jednjaka danas se smatraju pantoprazol i esomeprazol. Problem sa medikamentoznim lečenjem Barrett-ovog jednajka je u činjenici da se terapijama IPP mora uzimati u dužem vremenskom periodu.

Dugotrajna primena lekova koji vrši supresiju sekrecije hlorovodonične kiseline, u cilju lečenja refluksa, predstavlja poseban problem kako za pacijente tako i za lekare prevashodno zbog pratećih neželjenih efekata ali i cene lečenja. Iz ovih razloga je stoga potrebno kod odredjene grupe bolesnika sa Barrett-ovim jednjakom planirati definitivno lečenje u vidu primene antirefluksne hirurgije.

Antirefluksna hirurgija

Osnovni razlog zbog koga se pacijenti sa Barrett-ovim jednjakom podvrgavaju antirefluksnom hirurškom lečenju je dugotrajno eliminisanje simptoma refluksne bolesti kao i mehaničko zaustavljanje refluksa u jednjak. Ovo je posebno bitno, jer se smatra da je za nastanak i progresiju Barrett-ovog jednjaka bitan bilijarni, alkalni refluks, koji se lekovima ne može zaustaviti.

Najčešća antirefluksna hirurška procedura koja se primenjuje u lečenju GERB-a je Nissen-ova operacija. Sastoji se u vraćanju želuca u svoju anatomsku poziciju, sužavanju otvora jednjaka na dijafragmi i ojačavanju donjeg ezofagealnog sfinktera obmotavanjem oslobođenog gornjeg dela želuca oko donjeg dela jednjaka. Najčešće se ova procedura izvodi laparoskopskim pristupom. Sama operacija nosi mali rizik od operativnih komplikacija a planirana je da definitivno reši problem refluksa želudačnog sadržaja u jednjak.

Godišnja cena lečenja(u milionima)
GERB 9.300. $ 2.700 €
Medikamentno lečenje 62 %
Hirurško lečenje 38 %
Barrett-ov jednjak 1.500. $ 530 €
Bolesti žučne kese 5.800 $ 1.700 €
Ca debelog creva 4.800 $ 1.400 €