Eliminacija refluksa u lečenju Barrett-ovog jednjaka

Prvi prioritet u lečenju Barrett-ovog jednjaka predstavlja zaustavljanje oštećenja sluzokože jednjaka, što direktno podrazumeva eliminaciju kiselinskog refluksa. Eliminacija refluksa se može postoći komnbinacijom higijensko – dijetetskog režima sa medikamentoznom terapijom ili primenom antirefluksne hirurške procedure 

Higijensko-dijetetski režim

Pacijentima se savetuje da izbegavaju određene namirnice i ponašanja koja povećavaju rizik od refluksa želudačnog sadržaja u jednjak, identično kao kod bolesnika sa GERB-om. Hrana i tečnosti koje značajno mogu pogoršati refluks su: čokolada, kafa i čaj, pepermint, alkohol, duvan i masna hrana. Gazirana pića i kiseli sokovi, sok od pomorandže ili paradajza mogu pospešiti simptome.  Navike koje mogu pogoršati refluks uključuju konzumiranje obroka neposredno pre odlaska u krevet, ležanje ubrzo nakon obroka, i unos obimnih obroka.

Medikamentozna terapija

Grupa lekova zvana inhibitori protonske pumpe (IPP) predstavljaju za sada najadekvatniju medikamentoznu terapiju Barrett-ovog jednjaka. Dostupno je nekoliko vrsta ovih lekova: lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol i dekslasnoprazol. Ipak, najkvalitetniji lekovi u lečenju Barertt-ovog jednjaka danas se smatraju esomeprazol i dekslansoprazol. Problem sa medikamentoznim lečenjem BJ je u činjenici da se terapijama IPP mora uzimati u dužem vremenskom periodu.

Dugotrajna primena lekova koji vrši supresiju sekrecije hlorovodonične kiseline, u cilju lečenja refluksa, predstavlja poseban problem kako za pacijente tako i za lekare prevashodno zbog pratećih neželjenih efekata ali i cene lečenja. Iz ovih razloga je potrebno kod odredjene grupe bolesnika sa BJ planirati definitivno lečenje u vidu antirefluksne hirurgije.

Antirefluksna hirurgija

Osnovni razlog zbog koga se pacijenti sa Barrett-ovim jednjakom podvrgavaju antirefluksnom hirurškom lečenju je dugotrajno eliminisanje simptoma refluksne bolesti kao i mehaničko zaustavljanje refluksa u jednjak. Ovo je posebno bitno, jer se smatra da je za nastanak i progresiju Barrett-ovog jednjaka bitan bilijarni, alkalni refluks, koji se lekovima ne može zaustaviti.

Godišnja cena lečenja(u milionima) USEU
Godišnja cena lečenja(u milionima)
GERB9.300. $2.700 €
Medikamentno lečenje62%
Hirurško lečenje38%
BARRETT-OV JEDNJAK1.500. $530 €
Bolesti žučne kese5.800 $1.700 €
Ca debelog creva4.800 $1.400 €

Najčešća antirefluksna hirurška procedura koja se primenjuje u lečenju GERB-a je Nissen-ova operacija. Sastoji se u vraćanju želuca u svoju anatomsku poziciju, sužavanju otvora jednjaka na dijafragmi i ojačavanju donjeg ezofagealnog sfinktera obmotavanjem oslobođenog gornjeg dela želuca oko donjeg dela jednjaka. Najčešće se ova procedura izvodi laparoskopskim pristupom. Sama operacija nosi mali rizik od operativnih komplikacija a planirana je da definitivno reši problem refluksa želudačnog sadržaja u jednjak.

Objavljeno: 18/04/2018 Ažurirano: 15/07/2020

Napisao:

specijalista opšte hirugije

Objavio:
Reflux Centar
Centar za oboljenja gornjeg digestivnog sistema