Motorni poremećaji jednjaka

Kada je tečnost progutana, deo ide u pluća i odatle se filtrira u perikardnu kesu, gde podmazuje grozničavo srce. Ostatak tečnosti se izdiše kao para.

– Hipokrat (Ἱπποκράτης c. 460 – c. 370 g.p.n.e.)

Naši stavovi o funkciji jednjaka su se donekle promenili od Hipokratovog opisa šta se dešava kada se proguta tečnost. Uzimanje hrane zahteva sprovodjenje od usta ka želucu i prevashodno zavisi od urednog funkcionisanja peristaltičkih pokreta u jednjaku.

Šta su motorni poremećaji jednjaka?

Motorni poremećaji jednjaka predstavljaju široku grupu oboljenja koja se manifestuju poremećenim kontrakcijama tela jednjaka i funkcionisanjem oba, gornjeg i donjeg, ezofagealna sfinktera. Oni podrazumevaju svako stanje za čije se simptome, naročito disfagiju i bol u grudima, smatra da su porekla neadekatnog fukcionisanja jednjaka.

Kako se manifestuju motorni poremećaji jednjaka?

Simptomi kod ovih oboljenja su veoma različiti, i mogu se manifestovati osećajem zastajanja hrane, bolovima u grudima i iza grudne kosti kao i vraćanjem sadržaja iz želuca u jednjak (regurgitacija). Veoma često ovi simptomi se pogrešno pripisuju oboljenjima srca ili pluća.

Kako se postavlja dijagnoza motornih poremećaja jednjaka?

Ovi poremećaji se ne mogu sa sigurnošću dijagnostikovati samo pomoću simptoma, radiografije i endoskopije već su neophodne veoma precizne, pre svega funkcionalne dijagnostičke metode kako bi se postavila tačna dijagnoza.

Manometrijom se odredjuje tačna vrednost pritisaka u nivou ezofagealnih sfinktera kao i njihova relaksaciju, prisustvo peristaltike u telu jednjaka, kao i karakteristike peristaltičkih talasa uključujući njihovu amplitudu, trajanje, prirodu ponavljanja kao i prisustvo nepropulzivnih odnosno delimično propulzivnih peristaltičkih talasa.

Iako je u poslednjih nekoliko godina predloženo više klasifikacija poremećaja motiliteta jednjaka, nijedna od njih nije univerzalno prihvaćena. Ezofagealni motorni poremećaji se generalno mogu podeliti na primarne i sekundarne. Primarni poremećaji motiliteta jednjaka se najbolje klasifikuju u zavisnosti od tipa poremećaja inervacije tela jednjaka i donjeg ezofagealnog sfinktera (DES). Sekundarni su posledica sistemskih bolesti kao što su: dijabetis, poremećaji vezivnog tkiva, dermatomiozitis, sklerodermija, amiloidoza, alkoholizam, Šagasova bolest i razne vrste neoplazmi (najčešće adenokarcinomi kardije).