Lečenje GERB-a i želudačnih kila

„Onaj koji kombinuje poznavanje fiziologije sa hirurgijom, uz dodatak umetničke strane, doseže najveći ideal medicine.“

Theodor Billroth (1829-1894)

Reflux centar 200
Reflux centar 200

Načini lečenja gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB-a) i želudačnih kila  su različiti i diktirani težinom i učestalošću simptoma, odnosno prisustvom i stepenom organskih oštećenja uzrokovanih refluksom želudačnog sadržaja u jednjak.

Lečenje nekada može biti jednostavno i bazirano samo na promeni načina ishrane i nekih osnovnih životnih navika.

Sa druge strane, lečenje GERB-a može biti veoma kompleksno, zahtevajući dugotrajno lečenje različitim vrstama lekova, sa čestim procenama odgovora na primenjenu terapiju.

Kod značajnog broja bolesnika važnu ulogu u lečenju GERB-a ima hirurško lečenje, odnosno laparoskopska hirurgija, koja je u izabranim slučajevima jedina u stanju da ponudi trajno rešenje problema.

Lečenje GERB-a i želudačnih kila uz dodatak promena životnih navika i ishane se deli na dve velike grupe:

  1. Konzervativno – lekovima i endoskopski
  2. Hirurgija GERB-a i želudačih kila 
Lečenje gerba
Lečenje GERB-a i želudačnih kila