Lečenje GERB-a i hernija hijatusa jednjaka

„Onaj koji kombinuje poznavanje fiziologije sa hirurgijom, uz dodatak umetničke strane, doseže najveći ideal medicine.“

Theodor Billroth (1829-1894)

lecenje-gerb-a

Modaliteti lečenja gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB-a) i hernija hijatusa jednjaka su različiti i diktirani težinom i učestalošću simptoma, odnosno prisustvom i stepenom organskih oštećenja uzrokovanih refluksom želudačnog sadržaja u jednjak. Lečenje nekada može biti jednostavno i bazirano samo na promeni načina ishrane i nekih osnovnih životnih navika. Sa druge strane, lečenje GERB-a može biti veoma kompleksno, zahtevajući dugotrajno lečenje različitim vrstama lekova, sa čestim procenama odgovora na primenjenu terapiju. Kod značajnog broja bolesnika važnu ulogu u lečenju GERB-a ima hirurško lečenje, odnosno laparoskopska hirurgija, koja je u izabranim slučajevima jedina u stanju da ponudi trajno rešenje problema. Sveukupno posmatrano lečenje GERB-a i hernija hijatusa jednjaka se uz dodatak promena životnih navika i ishane može podeliti na dve velike grupe:

  1. Konzervativno lečenje GERB-a i hernija hijatusa jednjaka (medikamentozno i endoskopsko)

  2. Hirurško lečenje GERB-a i hernija hijatusa jednjaka