Lečenje GERB-a i hernija hijatusa jednjaka

„Onaj koji kombinuje poznavanje fiziologije sa hirurgijom, uz dodatak umetničke strane, doseže najveći ideal medicine.“

Theodor Billroth (1829-1894)

Modaliteti lečenja gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB-a) su različiti i diktirani težinom i učestalošću simptoma, odnosno prisustvom i stepenom organskih oštećenja uzrokovanih refluksom želudačnog sadržaja u jednjak.

Lečenje nekada može biti jednostavno i bazirano samo na promeni načina ishrane i nekih osnovnih životnih navika. Sa druge strane, lečenje GERB-a može biti veoma kompleksno, zahtevajući dugotrajno lečenje različitim vrstama lekova, sa čestim procenama odgovora na primenjenu terapiju. Kod značajnog broja bolesnika važnu ulogu u lečenju GERB-a ima hirurgija, i to unazad 20 godina praktično samo minimalno invazivna, odnosno laparoskopska hirurgija, koja je jedina  stanju da ponudi trajno rešenje problema.