Dijagnostika GERB-a i želudačnih kila

GERB se obično dijagnostikuje na osnovu simptoma i odgovora na primenjenu terapiju. Lečenje u vidu promene životnih navika uz primenu lekova, u nekim slučajevima, se često preporučuje, bez dodatnog ispitivanja.

Simptomatologija GERB-a i želudačnih kila ima nisku specifičnost i senzitivnost, tako da je kod većine bolesnika sa dužim trajanjem simptoma neophodno načiniti detaljnu  dijagnostiku, jer simptomatologija najčešće nije u korelaciji sa težinom oboljenja. Dijagnostika GERB-a i želudačnih kila podrazumeva strukturalnu (radiografija i gastroskopija) i funkcionalnu (24 h pH metrija i manometrija) dijagnostiku.

Radiografija jednjaka i želuca

Radografija ima ograničenu vrednost u dijagnostici GERB-a, ali je visoko senzitivna kod želudačnih kila i peptičnih (uzrokovanih kiselinom) suženja. Velčličina želudačnih kila i suženi segment jednjaka se analiziraju prema lokalizaciji, izgledu sluznice u visini suženja, kao i postojanju proširenja jednjaka. Za velike hijatus hernije radiografija predstavlja primarnu dijagnostičku metodu i značajno je senzitivnija od endoskopije.

Gastroskopija

Indikacije za gastroskopiju bolesnika sa GERB-om i želudačnim kilama predstavljaju veoma česte i dugotrajne gorušice praćene regurgitacijom koje mogu biti oraćene otežanim gutanjem, kašljem ili plućnim problemima. Ezofagogastroduodenoskopija, sa biopsijom ako je neophodno, treba da predstavlja početnu dijagnostičku proceduru kada se sumnja na GERB, jer je ona u stanju da odredi dalji tok dijagnostike i lečenja.

Gastroskopija hijatus hernija
Gastroskopija GERB-a i hijatus hernija

Ipak, ne postojanje tipičnih endoskopskih nalaza za GERB ne isključuje i samo postojanje GERB-a. Ponekad bolesnici sa negativnim endoskopskim nalazom tokom praćenja mogu razviti oštećenje sluzokože. Sa druge strane važno je shvatiti i da tipični simptomi GERB nekada mogu biti uzrokovani i preosetljivošću (hipersenzitivnošću) samog jednjaka. Endoskopski se verifikuje postojanje i veličina hernije hijatusa jednjaka, stepen oštećenja sluzokože jednjaka (refluksni ezofagitis), kao i prisustvo intestinalne metaplazije distalnog jednjaka (Barrett-ov jednjak).

U odredjivanju stepena zapaljenja sluzokože jednjaka refluksnim sadržajem (ezofagitis) danas je u upotrebi Los Anđelos-ka klasifikacija. Ova klasifikacija stepenuje težinu ezofagitisa na osnovu proširenosti oštećenja sluzokože od najslabijeg A do najtežeg D. Suštinski najvažnije je otkloniti sumnju na postojanje bilo kakvog neoplastičnog procesa na gornjem digestivnom traktu.

Dijagnostika gerb a
Dijagnostika gerb a

 

24 h pH metrija i impedanca jednjaka

24 časovna pH metrija sa impedancom se sprovodi u cilju potvrdjivanja GERB-a kod bolesnika sa konstantnim simptomima (tipičnim ili atipičnim) kod kojih ne postoji oštećenje sluzokože vidjeno endoskopom ili prisustvo velikih hernija hijatusa jednjaka, naročito u slučajevima kada je efekat medikamentozne terapije neodgovarajući.

24 h ph metrija impedanca
24 h pH metrija / impedanca

24 h pH metrija se takodje može koristiti i kako bi se pratio efekat primenjene terapije kod bolesnika sa stalnim simptomima i kao procena za eventualno hirurško lečenje.

Posebnu dijagnostičku procedur predstavlja dualna (dvostruka) pH metrija sa impedancom jednjaka i ždrela kada se određuje pojava refluksa ne samo u jednjaku već i u ždrelu.

Manometrija jednjaka

Manometrija jednjka
Manometrija jednjka

Značaj manometrije jednjaka u dijagnozi GERB-a je u proceni peristaltičke funkcije tela jednjaka i vrednosti pritiska DES-a, prevashodno u cilju procene i odluke o daljem vidu lečenja. U slučaju da su vrednosti bazalnog pritiska DES-a izrazito niske kao i kad postoji oslabljena peristaltika tela jednjaka kao posledice hroničnog refluksa, potrebno je razmišljati o antirefluksnom hirurškom lečenju.

Šta može da liči na GERB?

  • infektivni ezofagitis
  • lekovima uzrokovani ezofagitis
  • eozinofilni ezofagitis (neophodne biopsije jednjaka)
  • čir na želucu ili dvanestopalačnom crevu
  • dispepsija
  • bolesti bilijarnog stabla (zato je važno u sklopu dijagnostike uvek načiniti i EHO-sonografiju abdomena)
  • motorni poremećaji jednjaka

Pre započinjanja dijagnostike GERB-a važno je isključiti potencijalne životno ugrožavajuće probleme koji mogu izazvati simptome slične onima kod GERB-a. Ovo se posebno odnosi na bolove u grudima, jer oni mogu biti i simptom bolesti srca odnosno pluća.

Gyawali CP, et al. Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus. Gut 2018;67:1351–1362. http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2017-314722

Objavljeno: 25/07/2018 Ažurirano: 15/07/2020

Napisao:

specijalista opšte hirugije

Objavio:
Reflux Centar
Centar za oboljenja gornjeg digestivnog sistema