Hernije hijatusa jednjaka

Hernija hijatusa jednjaka (želudačna kila), predstavlja prelazak (prolaps ili hernijaciju) delova želuca kroz otvor jednjaka na dijafragmi u grudni koš. Hernija, odnosno kila se sastoji iz kilne kese koju formira trbušna maramica i u kojoj se najčešće nalazi deo želuca, a ponekad i ceo želudac. Ređe, u sadržaju kilne kese mogu se naći i drugi organi kao što su tanko i debelo crevo, omentum ili slezina. Hernije hijatusa jednjaka postoje u više od 60 % osoba starijih od 50 godina, dok je refluksni ezofagitis a samim tim i gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) prisutna u 75 % bolesnika sa hernijama hijatusa jednjaka, od kojih svega 50 % ima tegobe. Ukoliko postoji hernija hijatusa jednjaka, normalan mehnizam sprečavanja refluksa želudačnog sadržaja u jednjak gotovo da ne postoji. Kako posledica toga, kod osova sa hernijama hijatusa jednjaka veoma često javljaju se simptomi poput gorušice i regurgitacije. Samo adekvatna i kompletna dijagnostika omogućava pravi izbor lečenja ovih bolesnika.

Uopšteno dijafragmalne hernije mogu biti kongenitalne (urođene) ili stečene. Urođene hernije hijatusa jednjaka su retke, a stečene se dele na tramatske i netraumatske. Naziv hernije hijatusa jednjaka se odnosi na netraumatske hernije hijatusa jednjaka. Hernije hijatusa jednjaka se dele u 4 grupe: tip I ili klizajuće (sliding, aksijalne), tip II ili paraezofagealne (rolling, kontrljajuće), tip III ili mešovite (mixta) i tip IV, kombinovane hernije hijatusa jednjaka.

Tip Hernija hijatusa jednjaka Učestalost %
I Aksijalna, klizajuća (sliding) 92
II Paraezofagealna (rolling) 1
III Mešovita (kombinacija prve dve, mixta) 5
IV Osim želuca u kilnoj kesi nalaze i drugi abdominalni organi 3

Radiografija aksijalne, paraezofagalne i mešovite hernije hijatusa jednajka

Radiografija aksijalne, paraezofagalne i mešovite hernije hijatusa jednajka

Uopšteno posmatrajući sve hernije hijatusa jednjaka se mogu podeliti na dve velike grupe: klizajuće ili male i velike u koju spadaju tipovi od II-IV hernija hijatusa jednjak.

Tip I – sliding, klizajuća 

Karakteriše se proksimalnom hernijacijom gastroezofagealnog prelaza kroz hijatus jednjaka dijafragme u zadnji medijastinum (sredogrudje). 

Tip II – rolling ili paraezofagealna 

Gastroezofagealni prelaz se nalazi u svojoj normalnoj anatomskoj poziciji u trbuhu, ali dolazi do hernijacije fundusa želuca pored jednjaka u grudni koš. Učestalost pravih paraezofagealnih hernija je svega oko 1 %, dok u kombinaciji sa klizajućim odnosno tip III I tip IV čine ukupno 8 % svih hernija hijatusa jednjaka.

Tip III – mixta ili mešovita 

Predstavlja veliku herniju hijatusa jednjak i karakteriše se kombinovanom proksimalnom hernijacijom gastroezofagealnog prelaza i fundusa želuca kroz široko otvoren hijatus jednjaka na dijafragmi. Venter reversus, upside-down stomach, intratorakalni želudac sa uvrtanjem (volvulusom) želuca predstavlja krajnji stadijum hernija tipa I i II odnosno veliku herniju tipa III koja se javlja kada se ceo želudac pomeri u grudni koš pri čemu se rotira za 180° oko svoje longitudinalne osovine sa gastroezofagealni prelazom i pilorusom koji se nalaze u fiksiranim tačkama. U ovim situacijama najproksimalnije se nalazi velika krivina želuca.

Tip IV – kombinovane

Veliki defekt otvora jednjaka na dijafragmi koji pored želuca dozvoljava drugim organima kao što su tanko i debelo crevo, omentum odnosno slezina, da uđu u grudni koš. Hernije tipa IV predstavljaju prirodni nastavak tipa III.

 

Nastavite sa čitanjem

Lečenje GERBa i hijatus hernija