Šta je hernija hijatusa jednjaka

Hernija hijatusa jednjaka (želudačna kila), predstavlja prelazak (prolaps ili hernijaciju) delova želuca kroz otvor jednjaka na dijafragmi u grudni koš. Hernija, odnosno kila se sastoji iz kilne kese koju formira trbušna maramica i u kojoj se najčešće nalazi deo želuca, a ponekad i ceo želudac. Ređe, u sadržaju kilne kese mogu se naći i drugi organi kao što su tanko i debelo crevo, omentum ili slezina.

Kolko su česte hernije hijatusa jednjaka?

Hernije hijatusa jednjaka postoje u više od 60 % osoba starijih od 50 godina, dok je refluksni ezofagitis a samim tim i gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) prisutna u 75 % bolesnika sa hernijama hijatusa jednjaka, od kojih svega 50 % ima tegobe.

Šta je gastroezofagealna refluksna bolest (GERB)?

Podela hiernija hijatusa jednjaka

Dijafragmalne hernije mogu biti kongenitalne (urođene) ili stečene. Urođene hernije hijatusa jednjaka su retke, a stečene se dalje mogu podeliti na tramatske i netraumatske. Sve netraumatske hernije hijatusa jednjaka se mogu podeliti u 4 grupe: tip I ili klizajuće (sliding, aksijalne), tip II ili paraezofagealne (rolling, kontrljajuće), tip III ili mešovite (mixta) i tip IV, kombinovane hernije hijatusa jednjaka.

Tip Hernija hijatusa jednjaka Učestalost %
I Aksijalna, klizajuća (sliding) 92
II Paraezofagealna (rolling) 1
III Mešovita (kombinacija prve dve, mixta) 5
IV Osim želuca u kilnoj kesi nalaze i drugi abdominalni organi 3

Stečene hernije hijatusa jednjaka

Kako se manifestuju hernije hijatusa jednjaka?

Ukoliko postoji hernija hijatusa jednjaka, normalan mehnizam sprečavanja refluksa želudačnog sadržaja u jednjak gotovo da ne postoji. Kako posledica toga, kod osova sa hernijama hijatusa jednjaka veoma često javljaju se simptomi poput gorušice i regurgitacije.

Gorušica

Šta je regurgitacija?

Samo adekvatna i kompletna dijagnostika omogućava pravi izbor lečenja ovih bolesnika.

Ishrana kod GERB-a, Barrett-ovog jednjaka hijatus hernija

Lečenje GERB-a i hernija hijatusa jednjaka