Radiofrekventna ablacija Barrett-ovog jednjaka

Barrett-ov jednjak (BJ) se može endoskopski ukloniti ablativnim i resekcionim tehnikama. Najefikasniji način za ablativno uklanjanje BJ danas predstavlja Barrx radiofrekventna ablacija (RFA). Od resekcionih se najčešće koriste endoskopska mukozna resdekcija (EMR) i endoskopska submukozna disekcija (ESD).

Skrobić OM, Simić AP, et al. Significance of Nissen fundoplication after endoscopic radiofrequency ablation of Barrett’s esophagus. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques 2016; 30: 3802–3807.

RFA predstavlja endoskopsku proceduru kojom se radiofrekventnom energijom pod direktnom vizijjom uklanja sluzokoža Barrett-ovog jednjaka. Procedura je minimalno invazivna, traje kratko i ne treba praviti nikakve rezove. Nakon RFA i redovnog uzimanja lekova iz grupe inhibitora protonske pumpe (IPP) sluzokoža jednjaka zarasta normalnim epitelom, zbog čega je RFA najprihvaćenija metoda za uklanjanje svih histoloških tipova Barrett-ovog jednjaka.

Barrx 360 i 90 radiofrekvetna ablacija barrett ovog jednjaka
Barrx 360 i 90 radiofrekvetna ablacija Barrett-ovog jednjaka

“Ablacija” je tehnika gde se tkivo zagreva dok ne prestane da bude živo. Barrx RFA predstavlja specifičan vid ablacije kod koje se tokom gastroskopije energija isporučuje na veoma precizan i kontrolisan način, u ambulantni uslovima, bez potrebe za hospitalizacijom. Korišćenjem Barrx ablativne tehnologije Barrett-ovo tkivo može biti u potpunosti uklonjeno bez ikakvih sporednih efekata u čak 98.4 % bolesnika, sa niskom incidencom neželjenih efekata.

Barrx RFA – najsigurniji i najefektivniji način lečenja Barrett-ovog jednjaka

Tehnika Barrx RFA

Tkivo BJ je veoma tanko i samim tim lako za uklanjanje ablativnom tehnologijom. Barrx ablaciona tehnologija omogućava brzu isporuku energije visoke snage sa odgovarajućom i sigurnom kontrolom denziteta i dubine penetracije tkiva. Primenom Barrx RFA moguće je potpuno ukloniti obolelo bez oštećenja okolnog zdravog tkiva. 

Histološki presek Barrett-ovog jednjaka

Barrx ablativna tehnologija se sastoji iz dva različita ablaciona sistema: Barrx 360 i Barrx 90 ablacionih katetera. Barrx 360 koji se koristi za tretman većih površina Barrett-ovog jednjaka i kod promena koje zahvataju celu cirkumferencu jednjaka i Barrx 90 koji se sprovodi u slučajevima kraćih prstenastih izvrata Barrett-ove sluzokože i kada postoji potreba za rezidualnom sekundarnom fokalnom ablacijom.

Video: Radiofrekventna ablacija Barrett-ovog jednjaka - BARRX 90

Barrx ablacioni sistem je dizajniran tako da je moguće načiniti kompletno uklanjanje Barrett-ove sluzokože bez značajnijeg oštećenja dubljih slojeva tkiva jednjaka. Visoka snaga omogućava izuzetno kratko vreme odavanja energije, čime se značajno smanjuje rizk od termalnog prodora u dublje slojeve zida jednjaka i sprečava povreda podsluzokožnog tkiva i posledičnog stvaranja suženja jednjaka.

Video: Endoskopska radiofrekventna ablacija Barrett-ovog jednjaka BARRX 360 HD

Procedura se izvodi u analgosedaciji ili opštoj endotrahealnoj anesteziji . U toku pregleda endoskopista naslanja površinu katetera na obolelu sluzokožu, aplikuje radiofrekventnu energiju, i potom endoskopom uklanja tretiranu sluzokožu. Procedura traje oko 15 minuta za Barrx 90, odnosno oko 25 minuta za Barrx 360. Nakon buđenja iz anestezije, i nekoliko provednih sati na posmatranju, bolesnici mogu napustiti bolnicu.

Postoperativni period i praćenje

Nekoliko dana nakon intervencije pacijenti mogu osećati nelagodnost ili povremene bolove u grudima, ali i povremene slabije teškoće pri gutanju. Ovi simptomi nestaju uglavnom u roku od 3-4 dana. Nakon endoskopske ablacije pacijenti dobijaju terapiju IPP kojom se smanjuje kiselost želudačnog sadržaja, kako bi se ubrzao proces zalečenja  jednjaka i posledično zamenio oboleli deo tkiva zdravom sluzokožom jednjaka. Kontrolni pregled se zakazuje za 2-3 meseca kako bi se procenilo kako pacijent reaguje na terapiju i kakav je uspeh terapije. Ukoliko zbog veličine ili anatomskih svojstava samog jednjaka, Barrett-ova sluzokoža nije uklonjena u celosti indikovano je sprovesti dodatnu endoskopsku ablaciju.

Lečenje GERB-a nakon Barrx RFA

Barrett-ov jednjak dugačkog segmenta pre (gore) i nakon načinjene 360 HALO ablacije i laparoskopske fundoplikacije po Nissen-u (dole)
Barrett-ov jednjak dugačkog segmenta pre (gore) i nakon načinjene 360 Barrx ablacije i laparoskopske fundoplikacije po Nissen-u (dole)

Samim uklanjanjem tkiva Barrett-ovog jednjaka ne leči se uzrok već samo posledica dugotrajnog refluksa, i ne utiče se na izlečenje predhodno postojećeg GERB-a ili pratećih simptoma. U zavisnosti od težine simptoma ali i tipa posledičnog Barrett-ovog jednjaka može se nastaviti sa terapijom IPP. Dugotrajna (vvišegodišnja) primena lekova koji vrše supresiju sekrecije hlorovodonične kiseline, u cilju lečenja refluksa, predstavlja poseban problem, te je stoga potrebno planirati hirurško lečenje.

Indikacije za antirefluksnu hirurgiju nakon RFA

  • Mladji bolesnici sa većim želudačnim kilama
  • Dugačak Barrett-ov jednjak sa IM
  • Barrett-ov jednjak sa displazijom niskog stepena
  • Opcionalno – nedisplastični Barrett-ov jednjak, radi eliminisanja simptoma i prevencije progresije bolesti.

Objavljeno: 18/04/2018 Ažurirano: 15/07/2020

Napisao:

specijalista opšte hirugije

Objavio:
Reflux Centar
Centar za oboljenja gornjeg digestivnog sistema