Priprema za gastroskopiju

Priprema za gastroskopiju
Najsavremeniji gastroskopski kabinet u regionu

Savremeni gastroskopski kabinet podrazumeva najsavremeniju flekbilnu endoskopiju sa postojanjem visoke spektralne tehnologije, kao i sve aparate za praćanje i sprovođenje sigurne i bezbedne procedure analgosedacije i lokalne anestezije.

Da bi se načinila adekvatna gornja fleksibilna endoskopija neophodno je da želudac pacijenta u potpunosti bude prazan, bez sadržaja hrane ili tečnosti. U slučaju da je pregled zakazan u jutarnjim satima, ne uzimati hranu i tečnosti nakon ponoći. U slučaju da je pregeld zakazan u popodnevnim časovima, može se lako doručkovati (npr. čaj, tost, bistri voćni sokovi, kafa bez mleka) ali ne kasnije od 8 sati ujutru. Mogu se uzeti manje količine vode do dva sata pre pregleda.

Važne napomene

Pre pregleda je potrebno obavestiti osoblje o postojanju alergije, hipertenzije, kao i postojanja srčanih ili plućnih oboljenja kako bi tokom procedure mogao da se sprovode pojačan medicinski nadzor. Navedite sve lekove koje uzimate (prepisane i one koje uzimate na sopstvenu ruku). Treba uzeti redovnu terapiju sa malo vode najkasnije dva sata pre pregleda.

Zubna proteza

Obavezno napomenite ako imate zubnu protezu koju je moguće skinuti.

Dijabetes

U slučaju da imate dijabetes koji se kontroliše insulinom ili tabletama, molimo Vas da obavestite osoblje kako bi se Vaš pregled zakazao u ranim jutarnjim časovima. U slučaju dijabetesa tipa 2 koji je kontrolisan dijetom ili tabletama, proverite vrednosti glukoze u krvi nakon budjenja. U slučaju da su vrednosti glikemije manje od 5 mmol/l ili da osećate da su Vam vrednosti glukoze u krvi niske, uzmite malu čašu tečnosti koja sadrži šećer. Obavestite osoblje da ste popili ovakvu tečnost. Nemojte uzimati jutarnju dozu lekova, već ponesite Vaše lekove sa sobom kako bi ih uzeli nakon endoskopske procedure. Ukoliko se u Vašoj terapiji dijabetesa nalazi insulin, dan pre pregleda kontrolišite vrednosti glukoze najmanje 4 x tokom dana. Možete sa sobom poneti tablete glukoze u slučaju hipoglikemije. S obzirom da se ove tablete brzo absorbuju kroz sluzokožu usne duplje, one neće uticati na endoskopsku proceduru.

Antiagregacioni lekovi

Ukoliko u svojoj terapiji koristite antiagregacione lekove, kao što su sintrom, varfarin ili klopidogrel ili u slučaju da redovno uzimate aspirin, vitamin E ili nesteroidne antiinflamatorne lekove, kao što su Brufen, Diklofena,molimo Vas da obavestite osoblje o tome. Ponekad je neophodno obustaviti ovu terapiju nekoliko dana pre endoskopije.

Ostala stanja

 • Bolesnici sa oboljenjima srčanih zalistaka pre procedure u nekim slučajevima treba da uzimaju protektivne antibiotike.
 • Ukoliko postoje druga propratna oboljenja, u skladu sa trenutnim opštim stanjem, lekar koji izvodi endoskopiju može zahtevati posebnu pripremu za pregled.
 • Ukoliko ste trudni, ili sumnjate na trudnoću obavezno obavestite lekara

Gastroskopski pregled

Tehnika procedure endoskopije je sledeća

 • Porebno je skinuti odeću, nakit ili bilo šta što može da ometa izvođenje pregleda. Ukoliko nosite zubnu protezu koja se skida, bićete zamoljeni da je skinete tokom pregleda.
 • Ukoliko se procedura izvodi u analgosedaciji (površnoj anesteziji), u ruku pacijenta plasira se intravenski posebna igla (braunila) putem koje dobija potrebne sedative (anestetike).
 • U toku procedure može se meriti frekvenca srčanog rada, krvni pritisak, broj respiracija (udaha), odnosno nivo oksigenacije krvi (tkivna saturacija).
 • Na posebno dizajniranom endoskopskom stolu ležaćete na Vašem levom boku sa glavom savijenom unapred.
 • Lokalni anestetik, kojim se anestezira usna duplja, daje se neposredno pre početka pregleda. Može biti u formi spreja ili gela, i nanosi se direktno na zadnji zid grla i služi da ublaži osećaj neprijatnosti dok endoskop prolazi kroz ždrelo. Sprej ili gel imaju gorak ukus koji može biti neprijatan; zadržite dah u momentu aplikacije anestetika, na taj način ćete ublažiti neprijatnost ukusa.
 • U usta se plasira posebni plastični štitnik za aparat, koji treba da zagrizete. Ovaj plastični štitnik ne dozvoljava da zagrizete endoskop, ali i štiti vaše zube.
 • Onog momenta kada osetite utrnulost grla, i kada počne da deluje sedacija, endoskopom se pod direktnom vizijom polako ulazi kroz ždrelo u jednjak, potom u želudac i dvanaestopalačno crevo, dok se slika preko video sistema reprodukuje na ekranu.
 • U toku pregleda niste u mogućnosti da gutate pljuvačku koja se sliva niz grlo. Pljuvačka se u toku pregleda povremeno evakuiše posebnom tankom aspiracionom sondom.
 • Tokom pregleda možete osetiti jaču nadutost i pritisak u gornjim partijama trbuha. To se dešava zbog činjenice da se endoskopom ubacuje vazduh da bi se jednjak, želudac i dvanaestopalačno crevo dovoljno raširili da se mogu adekvatno i detaljno pregledati u celosti.
 • Ukoliko se u toku pregleda uzimaju biopsije, ili se izvodi neka od interventnih procedura (dilatacija, zaustavljanje krvarenja, vadjenje stranog tela) procedura može trajati nešto duže.
 • Po završetku procedure, vazduh koji je ubačen u toku pregleda maksimalno se aspirira i endoskop se izvlači.

Nakon gastroskopije

Nakon procedure bićete odvedeni u prostoriju za posmatranje i odmor. Proverava se krvni pritisak, frekvencija srčanog rada, kao i ritam disanja. Kada su ovi parametri uredni, možete da krenete kući.
Ukoliko je procedura rađena u sedaciji, neophodno je obezbediti pratnju koja će vas odvesti kući.
Nije dozvoljeno da jedete ili pijete dok osećaj utrnulosti grla ne prođe u potpunosti. Narednih nekoliko dana možda ćete imati pojačanu osetljivost i bol u grlu. Ovaj osećaj je normalan nakon procedure.

Ukoliko primetite nešto od dole navedenog nakon procedure obavezno obavestite Vašeg lekara:

 • Povišena telesna temperatura i/ili groznica
 • Crvenilo, otok ili krvarenja sa mesta gde Vam je plasirana igla za intravenski anestetik
 • Crna, katranasta ili krvava stolica
 • Otežano gutanje
 • Bol u grlu ili grudima koji se postepeno pojačava

Objavljeno: 15/04/2018 Ažurirano: 16/07/2020

Napisao:

specijalista opšte hirugije

Objavio:
Reflux Centar
Centar za oboljenja gornjeg digestivnog sistema