Perkutana endoskopska gastrostoma

Šta je perkutana endoskopska gastrostoma – PEG?

Perkutana endoskopska gastrostoma  (PEG)  je interventna endoskopska procedura, kojom se putem endoskopa (gastroskopija), kroz mali rez na trbušnom zidu, plasira kateter za ishranu u želudac (enteralna ishrana). PEG je namenjen pacijentima sa poremećenim aktom gutanja, koji ne mogu da unose dovoljnu količinu hrane na usta, a u zavisnosti od uzroka poremećaja gutanja, PEG može biti privremen ili trajan.

Kod kojih bolesnika je neophodna  primena PEG -a?

PEG se najčešće primenjuje kod pacijenata kod kojih je gutanje, privremeno ili trajno, onemogućeno zbog:  neuromišićnih bolesti (bulbarna ili pseudobulbarna paraliza, stanja nakon cerebrovaskularnog insulta – CVI, amiotrofična lateralna skleroza – ALS, Myasthenia gravis, Parkinsonova bolest i sindrom), neurodegenerativnih bolesti, trauma glave,  malignih bolesti jednjaka ili okolnih organa sa kompresijom na jednjak (najčešće tumori bronha i pluća),   povreda jednjaka koje onemoguća gutanje, kao i kod produžene endotrahealne intubacije (traheoezofagealna fistula).

Tehnika plasiranja PEG-a

Izvodi se u lokalnoj ili opštoj anesteziji

Endoskopom (gastroskopom) se ulazi u želudac

Na trbušnom zidu se napravi mali rez od 5-6 mm, neposredno iznad želuca

Plasira se PEG kateter

Intervencija traje oko 20 min.

Kontrola kod hirurga  posle 48 sati

Prednosti PEG-a u odnosu na nazogastričnu sondu i klasičnu (hiruršku) gastrostomu

– Značajno bolji komfor u odnosu na nazogastričnu sondu, koja trajno stoji provučena kroz nos i time ometa disanje.

– Nema rizika od komplikacija koje nastaju nakon dugotrajnog držanja nazogastrične sonde (iritacija i rana na nosu zbog stalnog pritiska sonde, refluks kiseline u jednjak sa posledičnom gorušicom i oštećenjem sluznice jednjaka – GERB).

– PEG je šireg lumena u odnosu na nazogastričnu sondu, što omogućava značajno veće mogućnosti ishrane tečnostima i kašastom hranom, kao i aplikaciju lekova.

– PEG omogućava pacijentu samostalnu ishranu, samostalno uzimanje lekova i negu stome

– nema velike hirurške rane na trbuhu, kao kod klasične – hirurške gastrostome, čime se značajno ubrzava oporavak, nastavak rehabilitacije i početak enteralne ishrane

– značajno manja učestalost lokalnih komplikacija na koži (iritacija) u odnosu na klasičnu-hiruršku gastrostomu

– značajno duži period upotrebe PEG-a, bez potrebe za zamenom katetera

Ishrana preko PEG-a


Pre hranjenja bolesnika obavezno oprati ruke. Pacijenta treba hraniti u ležećem ili polusedećem položaju, na krevetu ili stolici, kako se hrana ne bi vraćala u jednjak. Ovo posebno važi za pacijente sa želudačnom kilom (hijatalna hernija). Ukoliko pacijent iz nekog razloga mora da leži, glava mora biti okrenuta u stranu, pod uklom od 45 stepeni.  Pre početka hranjenja proveriti da li je kateter dobro pričvršćen. Hrana se priprema u blenderu da bude tečna, temperature oko  37C. Hrana se daje polako ( špricem od 60ml), prati se akt gutanja. Ukoliko pacijent tokom hranjenja počne da se guši, ili se javi curenje hrane oko katetera, odmah prekinuti hranjenje i konsultovati hirurga. Nakon svakog obroka daje se i oko 30-50 ml vode da bi se isprao gastrostomijski kateter. Zatvoriti osigurač i plastični poklopac na kraju katetera.

Koja hrana koristiti za ishranu preko PEG-a?

Nakon plasiranja PEG-a konsultovati dijetetičara ili medicinsku sestru, koji će dati upustvo za adekvatan unos dovoljne količine hranljivih namirnica, količine tečnosti, kao i  vitamina i minerala. U kućnim uslovima obično se koristi kod kuće pripremljena miksirana hrana, koja je dovoljno retka da može da prođe kroz kateter stome. Temperatura hrane bi trebala da bude oko 37C. Treba voditi računa da hrana bude bakteriološki ispravna. Za ishranu odabrati posudu koja će služiti i kao merica za hranu. Proverite ispravnost šprica za davanje hrane (prohodnost klipa), i lagano potiskujte tečnosti ili hranu kroz kateter. Na kraju hranjenja prošpricati 30-50 ml vode da bi se kateter isprao.

Na tržištu postoje brojni, unapred pripremljeni preparati za izbalansiranu ishranu putem stome, sa adekvatnim odnosom hranjivih materija (ugljenih hidrata, proteina i masti) i sa odgovarajućim koncentracijama neophodnih vitamina i minerala. O upotrebi ovih preparata konsultovati lekara ili dijetetičara.

Kako dati  lek kroz perkutanu gastrostomu?

Većina lekova se mogu dati kroz PEG kateter. Idealno bi bilo davati lekove koji su u vidu rastvora. Ukoliko su lekovi u formi tableta, usitnite tablete ili dražeje ukoliko je to po uputstvu leka dozvoljeno. Lekove u tzv. retard formi ne treba usitnjavati dok se ne konsultujute sa lekarom ili farmaceutom. Postoje i lekovi koji imaju zaštitni film koji štiti aktivnu supstancu leka od kiselog želudačnog sadržaja. Te lekove nije poželjno usitnjavati jer se na taj način uništava zaštitni film i lek velikim delom inaktivira. Nakon usitnjavanja leka, rastvoriti ga u toploj vodi, navući u špric i ušpricati kroz kateter. Voditi računa da li se lek daje pre, posle ili tokom obroka. Posle davanja leka, crevo isperite sa još oko 50 ml vode kako bi sav lek ušao u želudac, a crevo ostalo čisto. Kapsule se ne daju preko PEG-a!

Na koji način se neguje PEG?

Mesto plasiranja PEG-a na koži jednom dnevno prebrisati tupferom natopljenim u fiziološki rastvor (0,9% rastvor Nacl-a).  Posušiti okolinu suvim tupferom blagim pritiskom. Ukoliko rana curi, ne zarasta, ili se pojavi crvenilo na koži oko stome, konsultovati hirurga. Ubacivacivanjem vode ( 30-50 ml) posle svakog obroka održava se prohodnost katetera. Ukoliko dođe do začepljenja, ubaciti oko 50 ml mlake gazirane vode i sačekati par minuta.