ALEKSANDAR LJ. SRETENOVIĆ

Dr Aleksandar Sretenovic

Doc. dr sc. med. dr Aleksandar Lj. Sretenović, specijalista dečje hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije.

2017.  Direktor hirurgije, Univerzitetska dečja klinika u Beogradu

2014.  Docent na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2013.  Doktor medicinskih nauka. Doktorska disertacija: „Procena efikasnosti hirurškog lečenja kod dece sa ekstrahepatičnom portnom hipertenzijom”, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu.

2006.  Subspecijalista vaskularne hirurgije. Subspecijalistički rad: „Dekompresivni šantovi u lečenju prehepatične portne hipertenzije kod dece”, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu.

1998. Magistar medicinskih nauka. Magistarki rad: „Uloga kolostome u lečenju anorektalnih malformacija kod dece“. Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu.

1996.  Specijalista dečje hirurgije. Univerzitetska dečja kinika u Beogradu

1992-1996. Specijalizacija iz dečje hirurgije. Univerzitetska dečja klinika u Beogradu

1984-1990. Doktor medicine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

2018 – Kurs „Master course in Pediatric Minimally Invasive Surgery“, Brisel, Belgija

2017 – Studijski boravak. „Hopital Edouard Herriot i Hopital Femme Mere Enfant“, Lyon,  Francuska

2014 – Kurs „ Master Class in Liver surgery“  University Hospital Tubingen, Nemačka

2009 – Studijski boravak. „Ospedali Riuniti  di Bergamo“, Italija

2002 – Studijski boravak. Odeljenje abdominalne i torakalne hirurgije, Children’s hospital, San Diego, SAD

2000 –  Studijski boravak. Odeljenje abdominalne i neonatalne hirurgije, Hospital for Sick Children, Great Ormond Street Hospital, London, Engleska. Prof dr Lewis Spitz

1995 – Studijski boravak. Odeljenje abdominalne hirurgije, Upstate Golisano Childrens Hospital, Syracuse University, Njujork, SAD

2000 – Evropsko udruženje dečjih hirurga (European Assiciation of Pediatric Surgeons) – EUPSA

2010 – Medjunarodno udruženje za pedijatrijsku onkologiju, studija za tumore jetre , (International Society of  Paediatric Oncology – Liver tumor studies) – SIOPEL

2016 – Evrospko udruženje za pedijatrijsku endoskopiju ( European Society of Pediatric Endsoscopic Surgeons) – ESPES

2017 – Evropsko udruženje za endoskopsku hirurgiju, (European Association of Endoscopic Surgeons) – EAES

  • Koautor udžbenika „ Dečja hirurška propedevdika“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,2010
  • Autor dva poglavlja u knjigama i udžbenicima
  • 7 radova indeksiranih u časopisu indeksiranom u CC ili SCI
  • 6 radova indeksiranih u Medline-u i 14 radova u celosti u stručnim časopisima i zbornicima kongresa
  • 40 radova kao izvodi u zbornicima medjunarodnog skupa i 45 u zbornicima nacionalnih skupova
  • Više predavanja po pozivu na medjunarodnim stručnim sastancima