Hirurgija kalkuloze žučne kese

Holecistektomija predsatvlja hirurško uklanjanje cele žučne kese. Operacija se izvodi u cilju odstranjivanja oštećene ili obolele žučne kese prouzrokovane infekcijom ili zapaljenjem i posledičnim postojanjem polipa odnosno kalkuloze žučne kese (kamenja u žučnoj kesi). Operacija se izvodi u opštoj anesteziji, koriste se anestetici koji se daju intravenski, uz dodavanje inhalacionih anestetika kroz masku. Postoje dva tipa operativnog odstranjivanja žučne kese, klasična, otvorena hirurgija kao i laparoskopska, odnosno hirurgija kroz «ključaonicu».

Laparoskopska holecistektomija

U laparoskopskoj hirurgiji, sam operater koristi oštre instrumente koji se zovu troakari da bi napravio četri manje incizije na trbuhu. Potom se koristi specijalna igla kroz koju se u trbuh ubrizgava ugljen dioksid CO2 kroz otvor na pupku. Na ovaj način se trbuh naduva što omogućava bolju vidljivost tokom operacije. Potom se laparoskop (kamera) uvodi kroz jedan od otvora na trbuhu. Slika sa ove kamere je uvećavajuća i prenosi se na monitor koji se nalazi u operacionoj sali. Kroz ostale tri rupe uvode se hirurški instrumenti. Oni se koriste za pridržavanje žučne kese i presecanje i klipsovanje atrerije za žučnu kesu, i žučnog voda koji žučnu kesu povezuje za glavnim žučnim vodom. Žučna kesa se potom odstranjuje kroz jedan od otvora. Pažljivo se pregleda mesto hirurškog rada radi kontole eventualnog krvarenja. Takođe se i na ovaj način može u žučni put ubrizgati kontrastno sredstvo radi eventualnog otkrivanja zaostalog kamenja. Pre nego što se kamera izvadi ceo trbuh se pregleda. Potom se sa samo nekoliko šavova ušiju otvori na koži.

Prilikom bilo koje od ove dve procedure hirurg će možda na mestu gde je bila žučna kesa da postavi finu cevčicu (dren) koja će da viri iz trbuha posle operacije. Ova cev služi da evakuiše tečnosti koje se stvaraju u trbuhu za vreme i posle operacije. Dren se obično vadi u prvoj nedelji nakon hirurgije.

Sama operativna procedura kod nekomplikovanih slučajeva obično traje između 30 i 60  minuta.

Postoperativni oporavak

Nakon operacije možda ćete imati nazogastričnu sondu koja pomaže izbacivanje tečnosti i kiseline iz želuca. Nećete biti u mogućnosti da jedete ili pijete dok se sonda ne izvadi, odnosno dok ne prestane eventualna postoperativna mučnina. Nastavićete da dobijate tečnost i glukozu kroz infuzione rastvore intravenski. Kada počnete peroralnu unos prvo se započinje sa unosom tečnosti, a zatim se preko lagane kašaste hrane prelazi se na kompletnu regularnu ishranu. Dobićete instrukcije za brigu o hirurškim incizijama kod kuće. Takođe, dobićete higijensko-dijetetski savet na otpustu iz bolnice. Prosečno vreme boravka u bolnici nakon klasične holecistektomije iznosi od 3 do 6 dana, dok nakon laparoskopska holecistektomije boravak u bolnici je značajno skraćen maje od 48 sati.

Oporavak nakon klasične holecistektomije traje između 4 i 6 nedelja. Oporavak nakon laparoskopske holecistektomije traje oko 3 nedelje. Iako ćete osećati bol na mesu hirurških incizija neposredno posle operacije, ne bi trebalo više da osećate bolove porekla žučne kese Jetra preuzima funkcije žučne kese. Neki pacijenti primećuju da imaju otežano varenje hrane, posebno one  bogate mastima, u prvih mesec dana nakon hirurgije. Možda ćete primeteti nadimanje i promene u pražnjenu creva posle operacije, ukoliko ovaj problem traje, obavestite vašeg lekara.

Konverzija iz laparoskopske u otvorenu hirurgiju 

Za vreme laparoskopske procedure hirug se može odlučiti da otvori trbuh i načini klasičnu otvorenu holecistektomiju. Ovo se može desiti u sledećim situacijama:

 • ukoliko postoji dosta priraslica u trbuhu od prethodnih operacija
 • ukoliko je žučna kesa veoma zapaljena
 • ako postoji kamen koji blokira žučni vod i ne može da se odstrani
 • ukoliko ne mogu da se dovoljno dobro vizuelizuju strukture u trbuhu

Komplikacije holecistekomije

 • zaostalo kamenje u žučnim vodovima
 • prosipanje kamenja iz žučne kese u trbuh
 • krvarenje
 • infekcija operativne rane
 • povreda žučnog voda ili drugih bliskih struktura
 • nepoželjne reakcije na opštu anesteziju
 • infekcija urinarnog trakta
 • infekcija respiratornog trakta
 • tromboza dubokih vena i/ili plućna embolija

Kada se treba obratiti lekaru nakon holecistektomije?

Pratite vaš oporavak kada izađete iz bolnice. Čim primetite problem obavestite vašeg doktora. Ukoliko se bilo šta od pomentog desi pozovite vašeg lekara:

 • znaci infekcije, uključujući groznicu i jezu
 • crvenilo, otok, pojačavajući bol, krvarenje ili sekrecija na mestu hirurške incizije
 • kašalj, subjektivni osećaj nedostatka vazduha, bolovi u grudima
 • pojačani bolovi u trbuhu
 • krv u stolici
 • mučnina i povraćanje koje ne možete kontrolisati lekovima koji su vam dati posle operacije a koji perzistiraju više od dva dana nakon otpusta iz bolnice
 • bolovi ili peckanje prilikom mokrenja, pojačana urgencija za mokrenjem ili krv u urinu
 • bol ili otok u stopalu, listu ili nogama

 

Ishrana kod kalkuloze žučne kese