Lečenje Helicobacter pylori gastritisa i PUB

Helicobacter pylori je danas često spominjana činjenica, u medicinskom i opštem kontekstu, njoj se danas pridaje mnogo pažnje, nekada se njena uloga precenjuje, a nekada nažalost i podcenjuje. Ono što stvara konfuziju nekome ko se sa ovim problem susreće po prvi put je dilema oko toga kada se testirati, a potom i kada lečiti Helicobacter pylori infekciju.

Kada treba tražiti i lečiti H.pylori infekciju?

Dijagnostiku i lečenje H. pylori treba da prođe svako ko ima simptome dispepsije (otežanog varenja), zatim pacijenti sa aktivnim ili hroničnim formama gastritisa, te oni sa želudačnim i duodenalnim ulkusima.

Čime se leči H. pylori infekcija?

Prilikom lečenja H. pylori infekcije neophodno je ispoštovati formirane kriterijume takozvane trostruke i četvorostruke terapije. U ove terapijske protokole uključeni su lekovi koji snažno blokiraju lučenje kiseline, kao i dva odnosno nekada i tri antibiotika.

Kako se leči peptična ulkusna bolest?

Iako je lečenje peptične ulkusne bolesti blisko povezano sa Helicobacter pylori infekcijom, i eradikacijom ove bakterije, ono ima nekoliko svojih specifičnosti.

Pre svega, nisu svi ulkusi uzrokovani H. pylori infekcijom (veliki procenat ulkusa uzrokovan je uzimanjem lekova protiv bolova, NSAIL ili aspirinom). Dalje postoje specifičnosti u praćenju i lečenju ulkusa vezanih za lokalizaciju ulkusa. Tako na primer, ulkusi želuca moraju da se dijagnostikuju i leče drugačije od ulkusa na dvanaestopalačnom crevu, pre svega zbog činjenice da su skloniji hronicitetu i malignoj alteraciji.

Kada je potrebno hirurško lečenje kod peptične ulkusne bolesti?

Hirurgija u lečenju peptične ulkusne bolesti, usled pojave potentnih i efikasnih lekova koji blokiraju sekreciju želudačne kiseline, ima sve manju ulogu. Ipak, postoje i dalje određene indikacije kada je neophodno primeniti hirurško lečenje peptične ulkusne bolesti, pre svega u zbrinjavanju komplikacija ovog obolenja.